Grøn Vækst får fokus på landbruget som energileverandør

VENTETID: Regeringens udspil, Grøn Vækst, der stadig lader vente på sig, kommer blandt andet til at handle om nye måder, hvorpå man kan skaffe kapital i landbruget, og så vil der være fokus på landbruget som energileverandør, fortæller skatteminister Kristian Jensen.

Skatteminister Kristian Jensen (V) viger udenom og vil meget nødig være konkret, når talen falder på regeringens kommende udspil, Grøn Vækst. Her må vi alle vente, indtil regeringen på et eller andet ukendt tidspunkt i fremtiden, får lavet udspillet færdigt.

Udspillet ventes med stor spænding i landbruget, for hvad det måtte indeholde af skatter, afgifter og lempelser. Ministeren vil dog gerne løfte lidt af sløret, for hvad Grøn Vækst kommer til at indebære.

- Det, der er det primære omkring Grøn Vækst, det er at få skaffet rammen til, at dansk landbrug kan udvikle sig og komme ud af den nuværende kritiske situation, siger Kristian Jensen.

En af de måder, som ministeren mener, at det kan løses, er ved at skaffe nye måder på at få kapital ind i landbruget, så man kan få nogle nye vækstmuligheder. Derudover skal man løse de miljømæssige udfordringer på mere effektive måder, således der bliver plads til at landbrugene kan udvikle sig og skabe indtjening.

- Vi skal have fundet en bedre balance mellem de bånd, der miljømæssigt er lagt på landbruget og så de frihedsgrader, der skal til, så de initiativrige landmænd kan udvikle deres virksomhed, lyder det fra Kristian Jensen.

Energileverandør
I udspillet om Grøn Vækst vil regeringen også understøtte hele idéen omkring landbruget som energileverandør.

- Det er en ægte win-win-situation, hvor både den miljømæssige side, men også den erhvervsmæssige side, bliver styrket, hvis vi får sammentænkt nogle af de ideer og initiativer, som landbruget kommer med som energileverandør, siger Kristian Jensen.

Udspillet om Grøn Vækst er indtil videre blevet udskudt flere gange. Sidste gang, det blev udskudt, var i februar. Kristian Jensen kan ikke sige noget om, hvornår regeringen får diskuteret færdigt, og man er klar til at præsentere udspillet. Det er især det med at finde den rette balance mellem de miljømæssige tiltag og hvor man finder vækst, der volder besværet for regeringen.

- Men der går ikke så lang tid, som der har gået før det er klar, lyder det fra Kristian Jensen.

Læs også