Økologi er kun et middel

IFOAM: På trods af økonomisk krise og en vis træghed i omlægning af mere jord, forventer præsidenten for hele verdens økologer øget vækst i markedet.

- På trods af tidlige bekymringer om, at afsætningen af økologiske fødevarer ville falde på grund af prisstigninger og vigende interesse fra økologiske forbrugere, har vi oplevet uændret efterspørgsel, og jeg forventer generelt en vækst i afsætningen på 20 procent i år, siger Katherine DiMatteo.

Katherine DiMatteo, som er præsident for IFOAM – den internationale sammenslutning af økologiske landboorganisationer – talte ved åbningen verdens største økologiske messe, BioFach i Nürnberg, torsdag.

- Jeg tror også, at vi vil opleve, at markedet vil vokse i løbet af de næste få år, men dog ikke med vækstrater på 20 – 25 procent, tilføjer hun.

I USA er der heller ikke nok landmænd, der ønsker at lægge om til økologisk drift. Konkurrencen fra biobrændsel forværrer situationen.

- Problemerne med tilfredsstillende forsyning med økologiske fødevarer forstærkes af regeringens incitamenter til at producere biobrændsel, siger Katherine DiMatteo.

Ifølge Katherine DiMatteo er der økologiske landmænd i USA, som af økonomiske årsager begynder at dyrke afgrøder til biobrændsel.

Øget interesse for non-food
Katherine DiMatteo mener, at den offentlige interesse i stigende omfang fokuserer på andre områder, der også er relevante for miljøet.

- Det mest interessante område i økologien lige nu er non-food områder som tekstiler og kosmetik. Her oplever vi en stærk vækst i salg, en stigning i alsidighed og variation med hensyn til produkter, og endelig findes det også på hylderne, fortæller hun.

Organic Monitor, et engelsk konsulentfirma, forventer, at der omsættes for to milliarder dollars naturlig kosmetik i Europa i 2008.

Økologi er mere end en label
Klimaforandringer, biodiversitet, biobrændsel, fattigdomsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, landdistriktsudvikling, ligestilling mellem kønnene, social retfærdighed, ørkenspredning, iltsvind, fødevaresuverænitet og globalisering er vanskelige spørgsmål, der præger diskussionerne både i landbrugserhvervet og i regeringerne.

- I den økologiske del af landbruget er vi også påvirket af disse landbrugsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale kriser, og af de beslutninger politikerne svarer med. Men det, der ikke har ændret sig, er den overforsimpling af meget komplekse problemer og deres indbyrdes relationer, mener Katherine DiMatteo.

- Den helhedsorienterede tilgang, som kendetegner økologisk landbrug, har potentiale til at levere ægte, langsigte løsninger. Men vi må fortsat kæmpe for vores plads i en tid, hvor kriserne forstærker behovet for hurtige, kortsigtede løsninger, der tager sit udgangspunkt i konventionelle landbrugssystem, understreger hun.

Økologi er ikke kun en markedslabel. Ifølge Katherine DiMatteo er en større andel af markedet kun et middel til at nå større mål, og hun peger på et økologisk sundt, miljømæssigt forsvarligt og økonomisk bæredygtigt landbrug.

- I IFOAM er vi klar til at sætte dagsordener og rykke ud med fortalervirksomhed for at sikre, at der er en vedvarende stemme for økologiske løsninger i internationale fora, forsikrer IFOAM-præsidenten.

Læs også