Landmænd støtter op om biogas

NYT PROJEKT: På et nylig afholdt møde om biogasanlæg i Landbo Syd skulle fremtiden for projektet klarlægges - og interessen var stor.

På et møde mandag den 12. januar hos Landbo Syd mødte 120 landmænd og andre interesserede op for at høre om planerne for det videre arbejde med etablering af biogasanlæg i Aabenraa kommune og Sundeved.

En lille arbejdsgruppe bestående af landmænd har det seneste år i samarbejde med blandt andet Udviklingsråd Sønderjylland (URS) arbejdet på planerne for gødningshåndtering og biogas. Nu var tiden inde til at afklare, om der var opbakning fra områdets landmænd til at sætte konkrete initiativer i gang.

Målet er nået
Målet med mødet var at få tilsagn om minimum 200.000 kroner til udarbejdelse af et forprojekt, som kunne konkretisere mulighederne og danne grundlag for et egentligt beslutningsgrundlag, og hver bedrift skulle forpligte sig til betaling af 5000 kroner til arbejdet med forprojektet.

Målgruppen for projektet er husdyrproducenter i Aabenraa kommune og på Sundeved, og de viste stor interesse, for allerede samme aften kom der skriftlige tilkendegivelser fra 47 landmænd spredt fordelt i området, så målet om mindst 200.000 kr. blev allerede nået.

 – Det er vi meget glade for, udtrykker Michael Sangild, Tågholm, der som bestyrelsesmedlem i Landbo Syd er med i arbejdsgruppen.

Det er de bedrifter som tilmelder sig, som der så vidt muligt vil blive taget hensyn til ved planlægningen og dermed også får indflydelse på den videre planlægning. Jo flere midler der bliver indsamlet, jo bedre kan den videre planlægning gennemføres.

 – Det er vigtigt, at alle som har en husdyrproduktion, gør sig nogle tanker om gødningshåndteringen fremover, og da ikke alle landmænd fra området kunne være tilstede ved mødet i mandags, har arbejdsgruppen besluttet, at landmænd kan tilmelde sig projektet indtil den 1. februar, oplyser Michael Sangild.

Fokus på rentabelt projekt
Et projekt omkring biogas skal forretningsmæssigt være en god forretning, ligesom de væsentlige interessenter skal bakke op omkring projektet. Aabenraa/Rødekro fjernvarme har udvist stor interesse for at få grøn og CO2-positiv energi via biogas, ligesom det forventes at både Sønderborg- og Aabenraa kommune bakker positivt op og involverer sig omkring grøn energi og CO2 besparelser i landbrugssektoren.

Med opbakningen på mødet er der således umiddelbart banet vej for videre projektudarbejdelse, og opgaven for arbejdsgruppen bliver nu at få konkretiseret og koordineret forventningerne fra såvel landmænd, energisektoren og kommunerne.

Faglig information
På biogasmødet var der indlæg omkring gylleseparation ved produktchef Jens Lund Pedersen fra firmaet Kemira Water, samt projektleder Peter J. Jørgensen fra firmaet Plan Energi og miljøingeniør Reno Munksgaard, Landbo Syd orienterede om principperne ved planlægning og opførelse af biogasanlæg.

Afslutningsvis fremlagde chefkonsulent Helge Lorenzen, Landbo Syd beregninger vedrørende teknologiinvesteringernes indflydelse på miljøbelastningen og reduktion ved beregningen af dyreenheder, samt ikke mindst om der også for landmanden er økonomi i at investere i miljøteknologi.

Læs også