Jysk svineproducent med tysk energi

BIOENERGI: Køb af jord og opførelse af slagtesvinestald i Tyskland gav jysk landmand inspiration til etablering af biogasanlæg.

For gårdejer Niels Højmark Lund fra Vojens var det afsætning af 7 kg grise på det tyske marked, der for et par år siden var baggrunden for købet af et jordstykke i Kragsted Mose sydvest for Flensborg til opførelse af en slagtesvinestald.

Men så kom en forespørgsel om at afgive plads til et biogasanlæg på jorden, og i dag står der foruden en svinestald med 2500 stipladser, hvor grisene hjemme fra Vojens opfedes, også et stort biogasanlæg.

Niels Lund lægger ikke skjul på, at det er den tyske energiaftale om 20 års garanteret prisafregning fra anlægget, som var udslagsgivende for beslutningen.

Prisaftale altafgørende
- Prisen i år er i alt på 17 cent (127 øre) pr. kWh, men fra 1. januar 2009 vil prisen være 18,67 cent (140 øre) fra vort anlæg. Prisen er dels en grundpris på 11,67 cent og tillæg på 6 cent for brugen af energiafgrøder. Og det er en væsentlig forskel fra danske regler, bemærker Niels Lund.

I nævnte pris er også et tillæg på 1 cent, som gives ved udnyttelse af varmen fra anlægget til stald og beboelse. Muligheden for yderligere tilskud kan udnyttes efter ansøgning, når minimum 30 procent af biomassen er gylle. Og det vil være tilfældet næste år for Niels Lunds tyske bedrift.

Stort udbud af biogasanlæg
Niels Lunds anlæg er fra Lundsby Bioenergi A/S i Gedsted. Det er med et M.A.N. anlæg på 340 KW med generator, og produktionsdata er en total strømproduktion 2,8 million kWh pr. år, samt en total gasproduktion på 1,4 million kubikmeter gas pr. år.

- Uanset gode referencer for de mange tyske anlæg, som findes på markedet hernede, så forholdt jeg mig til andre gode referencer for et dansk anlæg. Det er immervæk også nemmere at få service fra Viborg end fra Bayern, siger Niels Lund.

Majs og gylle giver energien
For opstilling af biogasanlæg er der i Tyskland krav om minimum 50 hektar til energiafgrøder, og anlæggets volumen kræver overvejelser for den enkelte bedrift om kombinationen af planter og gylle.

Det daglige indtag på Niels Lunds anlæg er på 18 tons majs plus 4,5 kubikmeter gylle. Majsbehovet kræver 180 hektar, men der leveres også majs fra hans danske landbrug ved Vojens.

Til majsarealet, der dyrkes i Tyskland, modtages der 290 euro (2.160 kroner) i hektartilskud, foruden det omtalte afregningstilskud for brugen af energiafgrøder.

Med et tysk lejemål med endnu 1000 stipladser fra næste år, vil der blive 3.200 tons gylle til rådighed, og det vil mindske behovet for majs. Samtidig har Niels Lund også tilladelse til brug af rug i anlægget, hvilket kan være gavnligt for processen.

Etableringsrådgivning
For Niels Lund har hans tyske energiproduktion hidtil har været en rigtig, god oplevelse, men selve placeringen af anlægget kunne være mere ideel.

- Den enorme varme, som anlægget producerer, kan ikke udnyttes tilstrækkeligt her på stedet, så en placering nær en varmemodtager vil optimere driften yderligere, konstaterer den jyske svineproducent.

Med hans erfaringer i Tyskland er der grundlag for at yde rådgivning, og det vil også være interessant at hjælpe andre. Derfor er Niels Højmark Lund undervejs med en aftale om rådgivning i forbindelse med et dansk firma, der forestår afdækning af alle relevante behov for investering i ejendomme, skov- og landbrug, herunder etablering af biogasanlæg.

    

Læs også