Det handler om at tjene penge

KONKURRENCEDYGTIGHED: Emner som et vækstorienteret landbrug og en konkurrencedygtig landbrugsproduktion var også emner i formandsberetningen og ved debat på Dansk Landbrugs delegeretmøde.

- Indtjeningen i erhvervet er her i 2008 presset alvorlig. 2009 bliver et barsk år.

Så klart udtrykte Peter Gæmelke sig om landbrugets økonomiske situation i starten af sin formandsberetning på Dansk Landbrugs delegeretmøde i går i Herning. Formanden understregede, at finanskrise, stigende renter, pengeinstitutternes skærpede krav og usikkerhed om priserne hver især er elementer i den herskende alvorlige økonomiske situation og tilføjede:

- Priserne må markedet regulere. Men de rammevilkår, politikerne tilbyder de danske virksomheder - og for landbrugets vedkommende også miljøreguleringen – vil i de kommende år være helt afgørende for hele erhvervets fremtid. Og han understregede:

- Vi skal kunne tjene penge. Ellers er vi her ikke. Bare spørg vores bankforbindelse.

At tjene på driften
Og netop temaet at tjene penge eller at kunne leve af driften, var i centrum for mange debatindlæg.

- Tiden nærmer sig, at vi igen skal til at leve af at drive landbrug – efter vi en årrække har levet af konjunkturerne. Forudsætningen er, at miljøgodkendelsesordningen virker, og der ikke bliver udskrevet regninger til erhvervet ved for eksempel vandrammedirektivet. Erhvervet har ikke noget at betale med, sagde Niels Rasmussen, formand for den fynske landboforening Centrovice, og advarede mod at hæve jordskatterne og samtidig ophæve EU-tilskuddene.

Niels Eriksen, LandboThy, glædede sig over, at selv landbrugets top nu kan se, at økonomien i landbruget er et problem. Men han understregede også, at den enkelte svineproducent ikke har haft overskud på sin produktion, som det ser ud nu og ikke har kunnet det siden 2001.

- Og heller ikke fremadrettet er der noget at lukke huller med. Vi bliver jo hele tiden fortalt, at i næste kvartal bliver det bedre. Men ingen kan i øjeblikket lave projekter, hvor der er sorte tal på bundlinjen, sagde han videre til Effektivt Landbrug.

- Det er nødvendigt, at Dansk Landbrug kommer mere offensiven i debatten. Toppen har slet ikke været offensive nok, understregede han.

Konkurrenceevne
Peter Gæmelke understregede det positive i regeringens planer om Grøn Vækst, mens Jørgen Popp Petersen fra Nordslesvig advarede mod at klappe regeringen på ryggen, når de ikke leverer varen.

- I må holde politikerne op på deres løfter. Det er nu, vi skal leve af det, ikke først i 2022, hvor ministerens fremtidsvisioner har grund, understregede han.

Torben Hansen, Gefion, mente, at regeringens tema om Grøn Vækst let kan komme til at presse danske landmænd til udlandet, hvis ikke erhvervet får lige konkurrencevilkår nu.

- Det gælder om at skaffe erhvervet konkurreceevne, konkurrenceevne og konkurrenceevne – ellers kan man godt glemme alt om regeringens planer om Grøn Vækst – for så er både jeg og mine kollegaer stået af, understregede Asger Christensen, Kolding Herreds Landbrugsforening og tilføjede, at en Agro Food Valley, som er et af regeringens slagord for det danske landbrug jo gerne skulle befolkes af levende landmænd.

Læs også