Dyrere snittersjak – men måske betaler maskinstationen

SLIPPER: Det er blevet dyrere for maskinstationen at ensilere. Men ekstra-udgifterne bliver ikke nødvendigvis væltet over på mælkeproducenten, siger Danske Maskinstationer.

Hvis maskinstationen skal have 350 kroner mere pr. time for at ensilere majs i år, så bliv ikke overrasket.

Maskinstationernes omkostninger til et typisk snittersjak er nemlig steget over en bred kam med netop 350 kroner i perioden januar 2007 til i dag. Det er især løn- rente- og brændstofudgifterne, der tynger, men også posten »indkøb af maskiner« har udviklet sig voldsomt i maskinstationernes regnskaber, konstaterer konsulent i Danske Maskinstationer, Mogens Kjeldal, der har foretaget beregningerne.

Det er dog ikke sikkert, at mælkeproducenterne kommer til at mærke noget til stigningerne, fortæller han.

- Forklaringen er, at maskinstationerne er deres egen værste konkurrent, når det handler om at hæve priserne over for landmændene. Maskinstationsejerne er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på de stigninger, de har i omkostningerne, hvilket går ud over deres indtjening, siger Mogens Kjeldal.

Løn og brændstof
Tallene taler ellers deres eget tydelige sprog om udviklingen i maskinstationernes omkostninger: Alene siden årsskiftet er brændstofpriserne ifølge Danske Maskinstationer steget med 68 øre pr. liter. Da et typisk snittersjak bruger 110 liter i timen, medfører det øgede udgifter på 63,80 kroner pr. time.

Samtidig er lønomkostningerne steget med cirka 40 kroner pr. time for et snittersjak med en finsnitter, gummiged og to vogne. Samlet giver det en stigning siden årsskiftet på 104 kroner pr. time – og så er en eventuel stigning i for eksempel maskinomkostningerne oven i købet ikke medtaget, fortæller Mogens Kjeldal.

De stigende omkostninger skal ses i forhold til standard-timeprisen for et snittersjak, som ifølge Danske Maskinstationer er på cirka 3.600 kroner.

Ekstra 100 kroner pr. ko
Hvis maskinstationerne vælter de cirka 350 kroner i ekstra-omkostninger pr. time over på landmanden, vil det koste ham op imod 100 kroner pr. årsko som følge af, at prisen på grovfoderenhederne vil stige med 1-1,5 øre. Det vurderer landskonsulent Erik Maegaard, der blandt andet beskæftiger sig med maskinøkonomi fra sin base på Landscentret i Skejby ved Århus.

Han understreger, at tallet er et umiddelbart slag på tasken for en gennemsnitsproducent med en grovfoderomkostning på 6.000 kroner pr. ko (uden opdræt) og 50 procent majsensilage i grovfoderet.

Læs også