Hård kamp i tørreriet 

EKSTREMT: Fordobling af blæserkapaciteten og to flytninger reddede et problematisk parti strandsvingel på Egeskov.

To gange omstikning plejer at være noget, man foretager, når man komposterer. Men metoden kan også bruges til at skabe en rimelig frøkvalitet ud af en drivvåd bunke problematisk græsfrø, hvis den suppleres med luft, masser af luft.

Driftsleder Bo Jensen på Egeskov Gods måtte bruge både kreativitet og alle sine frøfaglige kompetencer for at redde en tilfredsstillende kvalitet ud af 40 hektar tørkeskadet strandsvingel, der i midten af juli måned både kunne drysse være umodent på samme tid.

- Jeg rådførte mig med en frøavlskonsulent og vi valgte at tærske den tørkeskadede del af strandsvingelmarken den 17. og 18. juli. Råvaren virkede let og løs, men allerede dagen efter var det helt galt. Ovenpå frøet i plantørreriet skabtes så meget kondensfugtighed, at der stod klart vand i render. Så stoppede vi med at tærske og kørte 250 kubikmeter græsfrø ud af tørreriet igen, fortæller Bo Jensen om det dramatiske døgn, hvor alt blev gjort for at redde den store mængde frø.

Mere luft
Bo Jensen ved, at timerne tæller, hvis man skal undgå at frøet begynder at brænde sammen, så han måtte handle hurtigt. Han anskaffer en ekstra 40 hk luftblæser for at øge både luftmængde og -tryk i kanalerne.

- Vi arbejdede i døgndrift og fik lagt frøet ind igen og denne gang gik det hæderligt i en uges tid. Da vandprocenten var højest, viste apparatet 45 procent, så det er store mængder vand, der skal blæses bort.

Efter en uges tid kunne Bo Jensen registrere at frøet alligevel begyndte at blive for tæt og pakke sig i bunden omkring tørrekanalerne.

- Derfor valgte vi at flytte frøet endnu engang. Denne gang kunne vi flytte det hen på Fjellebro, hvor vi også tørrer frø i et plantørreri. Også her har vi doblet blæserkapaciteten op med en ekstra 50 hk luftblæser. Nu er frøet helt under kontrol, og vi venter blot på at få spireanalyser, der vil være klar om få dage, fortæller Bo Jensen om den dramatiske kamp med strandsvingelen.

10-15 procent mindre
Høstsamarbejdet med nabogodset Hvidkilde reducerede Bo Jensens sommerferie til tre dage.

- Allerede den 8. juli gik vi i gang på Hvidkilde og rykkede til Egeskov med maskinerne den 15. juli, hvor vi høstede rajgræs, sorten Esquire, som vi har på en lettere jordtype. I denne sort var der omkring 35 hektar, der ikke ville lægge sig.

Generelt vil Bo Jensen betegne selve frøhøsten 2008 på Egeskov som en nem høst.

- Udbytterne er samlet set ikke så gode, som vi kunne ønske. I gennemsnit gav de 80 hektar med Esquire-rajgræs 1315 kilo råvare, 90 hektar Southern Comfort strandsvingel 1620 kilo og Capri rajgræs 1195 kilo råvare pr. hektar. Det er ganske vist over landsgennemsnittet, men en 10-15 procent under det niveau, vi normalt kan holde her på Egeskov.

Læs også