Ny DLG formand ekspanderer ude og hjemme

(LANDBRUG NORD) NYVALGT FORMAND: Niels Dengsø Jensen, 44 år, har sat sig i formandsstolen hos DLG. Men han vil stadig være en aktiv landmand. - Min største frygt er, at mit eget landbrug går i stå, siger han.

- Hvis jeg ikke også kan udvikle mit eget landbrug, har jeg ikke noget at gøre i organisationen. Så klart udtrykker DLG’s nyvalgte formand, Niels Dengsø Jensen, sig en solbeskinnet dag hjemme på sit landbrug »Skralborg« i Løgstrup. Han er ved at udvide. Han var en af de heldige, der på allersidste amtsrådsmøde i december måned fik en VVM igennem. Til efteråret tages en ny robotstald i brug. Den er indrettet med plads til 300 årskøer. Ungdyrene skal være i den gamle kostald, som er en løsdriftsstald fra 1980’erne.

- Men vi overvejer også, at nogle af ungdyrene skal på kviehotel. Det kommer an på mulighederne, siger Niels Dengsø Jensen, der er 44 år og nabo til sine forældre, der stadig bor på slægtsgården.

Faderen følger med i bedriften efter et langt, godt glidende generationsskifte, der blev afsluttet i 1998. Niels Dengsø er sjette generation på egnen. Faderen købte den gård Niels Dengsø, hans kone Lene, der er sygeplejerske, og deres tre drenge nu ejer og bor på. Der drives knap 250 hektar. Om der også kommer en syvende generation på egnen, er op til drengene at afgøre.

- Det skal være lysten, der driver værket, understreger Niels Dengsø.

Der er tre mand ansat på »Skralborg«, og der kommer en ny elev til august. Der har været bygget om i to år nu, og alle glæder sig til at blive færdige og få DeLaval-robotterne sat ind

- Det kniber efterhånden med, at jeg selv har mulighed for at deltage i den daglige drift. Men jeg kan godt lide at være med, og jeg styrer selv markdriften med planerne og har selv udført sprøjtningen i år. Det samler tankerne så dejligt at få lov til at arbejde i marken, siger Niels Dengsø Jensen, der med sit engagement i sit eget landbrug, gerne vil afspejle de landmænd, han er valgt af.

Niels Dengsø er sproglig student og uddannet landmand fra Vejlby Landbrugsskole. Siden har han arbejdet et års tid i Tyskland. Sprogkundskaberne kommer ham til gode i dag, som formand i et selskab der gør talen om globalisering til hverdag.

Aktivt ejerskab førte til grovvarearbejde

Som ung landmand fik Niels Dengsø tilbudt et LOK-kursus for unge landmænd, der endnu ikke er engageret i landbrugsorganisationer. Det førte til en plads i kredsbestyrelsen i den lokale DLG Viborg-Bjerringbro. Her blev han formand i 2001 og kom samtidig i koncernbestyrelsen, hvor han nu har været næstformand i tre år. I 2006 blev han desuden valgt til formand for Andelsudvalget. Og så har han og Lene altid været aktiv i lokalsamfundet, hvor Niels Dengsø blandt andet har været med i menighedsrådet, vandværkets bestyrelse og borgerforeningen.

Niels Dengsø Jensen har det godt med at være aktiv – og for ham glider arbejde og fritid ind i hinanden i et engageret liv.

Læs også