- Bare noget jeg gør

(LANDBRUG FYN) Henning Elkær udvikler mindst en ny maskine om året på sin virksomhed i det nedlagte mejeri ved Herrested.

Han lever og ånder for at udvikle maskiner for kunder.

- Hvis nogen spø’r, så laver jeg det selvfølgelig!

Gennem de nu 25 år siden starten af Elkærs Maskinsalg har fabrikant Henning Elkær mange forskelligartede maskiner på »samvittigheden«: Brændesave, brændekløvere, kvashuggere, en drænsmaskine, grubbere, stenriver, fejemaskiner, bagtipskovle, rotorfræsere og senest hegnsklippere. I adskillige varianter fylder klipperne godt op i det nedlagte mejeri ved Herrested, hvor enkeltmandsvirksomheden efter starten på Dongsvej i Gislev via hjemadressen på Ravnholtvej i Herrested nu har været placeret i fjorten år.

Lysten til at udvikle og fremstille landbrugsmaskiner opstod allerede i fødehjemmet, et mindre landbrug ved Langesø, og efter Henning Elkær som 18-årig kom til Maskinfabrikken Taarup. Smedeuddannelse blev det aldrig til, men efter syv år gik turen sammen med to ingeniører fra fabrikken i Kerteminde til OK Teknik i Kissendrup, hvor han både fremstillede men også i fritiden solgte S80 brændekløvere og save.

3. oktober 1981 købtes huset i Herrested, og det blev starten på Elkærs Maskinsalg.

I de følgende år udvikledes nye maskiner som grubbere og stenrive, med god hjælp af forskellige underleverandører. Og hvis der her 25 år efter skal gøres status, har Henning Elkær mindst i gennemsnit udviklet en ny maskine hvert år.

Egentlig havde Henning Elkær altid stået fast på ikke at have ansatte i virksomheden. Men nu i syv år har smed Aage Christoffersen været beskæftiget i Elkærs Maskinsalg, og senest er sønnen Kenneth Elkær også blevet fastansat. Endvidere har hustruen Winnie gennem alle årene bistået med fakturering, tilbudsskrivning og i de senere år også som webmaster.

- Ja, internettet er blevet et godt salgsredskab for os, nævner Henning Elkær, der selv forestår salgsarbejdet, og blandt andet hvert år deltager med en stand på Agromek-udstillingen i Herning.

- Det er vort vigtigste salgsvindue, lyder det fra den østfynske fingersnilde fabrikant, der sælger sine produkter direkte til kunderne indenfor landbrug, entreprenører, maskinstationer og den offentlige sektor. Men også maskinforretninger og forhandlere kan købe Elkær-produkterne.

- Det gælder både indenlands og i udlandet, understreger Henning Elkær og opremser en lang række af lande, hvor han primært via Agromek-deltagelsen har indgået aftaler med importører: Sverige, Norge, Irland, Frankrig, Tjekkiet og Israel.

Til kontakten til de udenlandske forhandlere har Elkærs Maskinsalg gennem flere år haft tilknyttet en erfaren eksport manager på freelance-basis.

Salget til Tyskland og de nordiske lande klarer Henning Elkær primært selv gennem deltagelsen på Agromek, øvrige udstillinger og kundebesøg, og ikke mindst gennem den uundværlige mobiltelefon i lommen på kedeldragten.

Og for Henning Elkær er ingen opgave umuligt. Som nævnt skal kunden blot have en idé, så er fabrikanten klar med værktøjet i lokalerne på Herrested Mejeri. Heller ikke salg af meget specielle maskiner står han til side for. Han har f.eks. solgt både store knækstyrede entreprenørscrapere og Frigodan’s udtjente ærtehøstere.

- Salgsarbejde går både op og ned, men det er altid spændende og udfordrende. For et års tid siden måtte jeg således tage et svensk sommerhus i bytte. Det er nu solgt igen, så pengene for maskinen er så godt og vel hjemme, fortæller det østfynske multitalent, der i disse dage har mere end travlt med at gøre klar til åbent hus arrangementet i anledning af jubilæet, der foregår på virksomheden på Odensevej 82 mellem Herrested og Ørbæk på fredag, den 15. december, i tidsrummet kl. 13 til 18.

Men salgsarbejdet ligger ikke stille: Mens han i lørdags stod på stigen og var ved at sætte de nye firmabogstaver op på den vandskurede mejerifacade, var en maskinstationsejer i mobilen.

- Det blev såmænd til en aftale om en hegnsklipper til godt 100.000 kroner, lyder det fra den jubilerende fabrikant og maskinsælger i Herrested.

TEKST & FOTO: ERIK HANSEN

Læs også