Småpenge til digeejerne

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Stormfloden for nylig ser ud til at blive en dyr affære for lodsejere og digelag med private diger, der skal retableres.

Morten og Susie Riis, Kelvig ved Bandholm på Nordlolland, skal i gang med at skrive en ansøgning til transport- og energiminister Flemming Hansen.

Eller rettere, det skal digelaget, hvor 11 lodsejere hænger på opgaven med at genetablere det 680 meter lange og ødelagte dige, der indtil for tre uger siden beskyttede den 63 hektar store Kelvig.

Transport- og energiministeren bebudede sent torsdag, at han ville stille en pulje på fire millioner til rådighed for de digeejere, der nu står tilbage med store udgifter til reparation. Omkostninger, der ikke dækkes af nogen forsikring eller af Stormrådets særlige ordning ved stormflodsskader.

Morten og Susie Riis er med deres specialiserede landbrug på 18 hektar, hvoraf det meste nu ligger under vand, blandt de hårdest ramte af stormfloden.

- Vi flyttede hertil for fem år siden og fandt hurtigt ud af, at vi ikke kunne skabe en forretning med sukkerroer og korn som de øvrige landmænd her på Lolland. Det har vi ikke megen forstand på, men jeg ved noget om heste og fodring af heste.

- Dernæst fandt vi frem til en særlig fårerace, Såne racen, hvor vi nu har nogle af landets bedste avlsdyr. Eller rettere havde, for 53 får druknede den nat vandet brød gennem diget, fortæller Susie Riis.

- De seks hektar på engen udnyttes til en årlig produktion af 1.500 baller wraphø, som vi sælger til hestefolk for 75 kroner pr. balle. Vi bruger en speciel græsblanding og kan tage to slæt om året. Det er en relativ givtig nicheproduktion for os, og vi forventer naturligvis ikke, at vi kan producere samme mængde specialhø til næste sommer.

Genopførelsen af diget, der igen kan tørlægge Kelvigs 63 hektarer, forventer Susie Riis vil koste i omegnen af to millioner kroner. Penge, som der ikke er andre end de 11 lodsejere i Kelvig til at betale, fordi de erstatninger, Stormrådet kan dække, ikke omfatter skader på diger.

- Det er her, en ansøgning til transportministeren kan komme på tale for digeejerne i Kelvig. Men ministeren må have haft et forkert beløb som udgangspunkt for sit tilsagn, for de fire millioner kroner, han har bebudet, rækker ikke langt med de mange digeskader her på Lolland og øerne i Smålandshavet.

- Skaderne er langt større og jeg så hellere, at staten - som man gør det ved vadehavet - gik ind og dækkede 50 procent af omkostningerne.

- Under alle omstændigheder er vi taknemmelige for ethvert beløb, der kan afhjælpe de mindst to millioner kroner, det vil koste at reparere vort dige. Det er en stor omkostning for os, siger Susie Riis.

Værst synes Susie Riis næsten det har været, at alle andre går rundt og regner med, at alting erstattes, fordi Stormrådet har anerkendt, at der var tale om en stormflod, da havet ødelagde diget.

- Vi får måske mellem 10.000 og 15.000 kroner i samlet erstatning for de druknede dyr. Afgrøder var der ikke noget af på engen, og den manglende høst næste år erstattes ikke. Det samme er tilfældet med eventuelle driftstab. Desuden reduceres erstatningen efter bestemte regler med mindst 10.000 kroner i selvrisiko, siger Susie Riis.

Morten og Susie Riis er netop i gang med et større nybyggeri på ejendommen for at indrette egen gårdbutik med salg af produkter fra deres nu stærkt reducerede fårehold.

Læs også