Flere vil være økologer

(EFFEKTIVT LANDBRUG) For første gang siden 2001 er der nu udsigt til, at flere landmænd vil vælge at lægge om til økologisk drift end landmænd, der vælger at gå tilbage til konventionel drift. Det viser en prognose fra Landscentrets økologiske afdeling.

Af Felix Stark

Jyderne ser ud til at have fået viljen til økologi tilbage. I alt vil 86 landmænd starte nye økologiske bedrifter, og af dem kommer de 74 fra Jylland. Det viser tal fra en prognose udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), Landscentrets økologiske afdeling.

Det er første gang siden 2001, at der ser ud til at være fremgang i det samlede antal omlæggere, der dog begrænser sig til en nettofremgang på 39 bedrifter landet over. For samtidig med der kommer 86 nye økologiske bedrifter, er der 47, der vil vælge at lægge om, viser prognosen.

Også hektarmæssigt er der fremgang for økologien, idet der efter prognosen - som har ramt forbløffende godt i de foregående år - skulle komme en nettotilgang på økologisk dyrkede arealer på godt 5.000 hektar.

Formanden for Dansk Landbrugs økologiudvalg glæder sig over fremgangen i Jylland, men ærgrer sig over, at økologien går tilbage i de andre landsdele.

- Vi må erkende, at økologisk produktion er lettest at praktisere, hvor man kan skabe et godt sædskifte sammen med en husdyrproduktion, og de fleste husdyr findes i dag i Jylland, siger Gert Hansen.

Samtidig peger han på, at der er behov for at udvikle nye systemer for økologisk planteproduktion uden husdyr, hvor kløvergræs bruges til energiproduktion og på den måde skaber en fornuftig økonomi og et godt økologisk system.

Det er dog en forholdsvis lille tilbagegang, der er tale om på Sjælland, Fyn og Bornholm, hvor der ifølge prognosen vil forsvinde i alt 408 hektar, hvoraf de 278 hektar bliver konventionelle på Fyn.

Prognosen fra DLBR er baseret på rådgivningscentrets økologiske konsulenters vurderinger, og de er blevet spurgt, om de havde kendskab til omlægninger, eller om deres svar har været baseret på fornemmelser.

- Prognosen plejer at være rimelig præcis, og de fleste af konsulenterne har faktisk kendskab til de arealer, der bliver omlagt. Men i år kan der være lidt mere usikkerhed, fordi det ikke var afklaret, hvor mange penge, der ville blive til støtte af omlægning til miljøvenlig drift. Det er så blevet afklaret nu, og jeg kunne forestille mig, at det måske får lidt flere til at lægge om. Det håber jeg i hvert fald, siger afdelingsleder på DLBR’s afdeling for økologi Erik Fog.

Læs også