Svineproduktion i overhalingsbanen

(LANDBRUG FYN) I samarbejde med tre jyske rådgivningscentre har Patriotisk Selskab udsendt et alsidigt kursusprogram for ejere og ansatte i dansk svineproduktion.

»Svineproduktion i overhalingsbanen« er titlen på et nyt program for kursussæsonen 2006/07, som Patriotisk Selskab netop har udsendt i samarbejde med Østjysk Svinerådgivning, Hobro-Aalborg Landboforening og LRØ Dansk Landbrugsrådgivning.

- Det er en stor fordel at kunne tilbyde et kursusudbud målrettet de større og virksomhedsorienterede svineproducenter, påpeger chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, der er leder af Patriotisk Selskabs svine- og miljøafdeling.

- Det handler om økonomisk sund fornuft og om at kunne udbyde relevante kurser, der er værdiskabende for målgruppen. Vi skal udnytte hinandens ressourcer bedst muligt til gavn for kunderne.

- Samarbejdet giver mulighed for også at udbyde lidt smallere og mere specialiserede kurser. Udover de traditionelle pasningskurser kommer der også nogle mere målrettede, specielle kurser, siger svinerådgiver Charlotte Holm Hansen, der som eksempel nævner et kursus med titlen »Problemknusning via besætningsanalyse«.

Dette kursus finder sted tirsdag den 28. november kl. 10-16 hos Hobro-Aalborg Landboforening i Aalborg, men det er ligesom de øvrige åbent for svineproducenter fra alle de samarbejdende rådgivningscentres områder.

Et andet kursus, som henvender sig til svineproducenter i alle områderne, handler om tekniske løsninger til forbedring af miljø, og det afholdes for alle interesserede tirsdag den 27. november kl. 13-19 i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia. Tilmelding indtil en uge før kurset.

Målgruppen er svineproducenter, der er mødt med krav om tekniske løsninger til forbedring af miljøforhold (lugt og ammoniakfordampning) og svineproducenter, der ønsker at udvide deres bedrift, samt andre der bliver involveret i sådanne sager, for eksempel långivere m.fl.

Kurset er opbygget som en kombination af en række firmaers præsentation af deres respektive anlæg til henholdsvis gylleseparering og luftrensning - og en efterfølgende vurdering ved konsulenter dels fra de samarbejdende rådgivningscentre og fra Landscentret. Kursusdagen er for alle interesserede i de fire samarbejdspartneres områder, og prisen er den samme, uanset om deltagerne er medlemmer eller ej.

Ligeledes henvendt til alle fire områder er »Fremtidens driftsleder« - et to-dages kursus for driftsledere på større svineproduktioner, som tilhører og fortsat ønsker at tilhøre den absolutte elite. Dette kursus finder sted mandag den 5. og tirsdag den 6. februar i Skanderborg.

Et kursus, som arrangørerne venter sig en hel del af, har titlen »Få tysk DB på dine slagtesvin«. Kurset afvikles lokalt i alle fire områder. Hos Patriotisk Selskab foregår det mandag den 22. januar kl. 9-16, og i de tre andre områder sker det i løbet af den følgende uge.

- Programmet er det samme alle fire steder, bortset fra et indlæg ved en lokal landmand, der fortæller, hvordan han maksimerer sit DB, fortæller Søren Thomsen. Disse kurser er dog lidt anderledes end, hvad man ellers forventer af et slagtesvinekursus. Blandt andet har vi valgt at få en psykolog med, som vil belyse en række problemstillinger fra andre vinkler, end folk er vant til.

Ledelse er et centralt begreb i et kursus, som Patriotisk Selskab afholder mandag den 5. marts kl. 9-16. Baggrunden er, at stadig flere landmænd har flere medarbejdere, hvorfor det bliver stadig vigtigere at blive bedre til at få et godt samspil mellem ledelse og medarbejdere.

Endelig har Charlotte Holm Hansen endnu en gang ansvaret for et kursus, hvis formål er at gøre deltagerne bedre til at handle. Overskriften er »Køb billigt - sælg dyrt«, og kurset afvikles mandag den 19. marts hos Patriotisk Selskab i Odense og tirsdag den 20. marts i Støvring, begge steder kl. 8.45-16 og med tilmelding senest 5. marts.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også