Mere mælk og protein med foderadditiv

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Der er også en miljømæssig gevinst ved at bruge et foderadditiv, som hjælper koen til at optage og udnytte en større del af proteinet i foderrationen, så der går mindre af det til spilde.

Mere mælk på samme foder, altså en bedre foderudnyttelse, er noget, som enhver mælkeproducent til stadighed stræber efter. Og det er nu lykkedes for Mogens Vinther, Enner ved Horsens.

Cirka ét kilo mælk mere pr. ko om dagen er det blevet til indenfor det seneste år. Det har han opnået ved at iblande cirka 90 gram pr. ko af foderadditivet Amino Pro-Tek i fuldfoderblandingen til sine 110 SDM-køer.

- Siden starten har jeg flere gange prøvet at køre tør for Amoni Pro-Tek, og så er det også helt sikkert, at der mangler omkring et kilo mælk pr. ko om dagen efter et par dage. Når køerne så får det igen, er de tilbage på fuld mælkeproduktion efter et par dage, fortæller Mogens Vinther, der ikke kan sige noget sikkert om foderadditivets indflydelse på mælkens fedt- og proteinindhold.

- Det koster cirka 75 øre pr. ko om dagen at bruge produktet, og der er ikke noget nævneværdigt arbejde med det. For mig at se er der derfor ingen tvivl om, at økonomien i at bruge det hænger fint sammen, så jeg vil bestemt fortsætte med at bruge det, tilføjer den østjyske mælkeproducent, der blander pulveret i TMR-fuldfoderblandingen.

Han peger i øvrigt på, at der ikke alene er penge at tjene ved at bruge Amino Pro-Tek. Der er også en miljømæssig gevinst, idet koen optager og udnytter en større del af proteinet i foderrationen, så der går mindre af det til spilde.

Fremover skal Mogens Vinther også have leveret mineraler fra BMG Agro, iblandet Amino Pro-Tek foderadditivet. Det sammenblandede produkt vil blive leveret i sække, hvor mængden er tilpasset en dags forbrug, så der skal bruges præcis en sæk om dagen, hvilket er en praktisk løsning.

Besætningen, der står på bindestald, bliver malket tre gange dagligt, og ydelsen ligger på cirka 11.800 kilo energikorrigeret mælk pr. årsko.

Også hos I/S Kristensen i Henne ved Varde har man cirka et års erfaringer med anvendelse af Amino Pro-Tek. Brødrene Anders og Flemming Kristensen har en økologisk besætning på 200 køer, og her ligger ydelsen på cirka 9.300 kilo energikorrigeret mælk pr. årsko.

Stalden hos I/S Kristensen er kun to år gammel, og der er købt en del dyr ind udefra. Ikke desto mindre er ydelsen over det seneste års tid steget med omkring 350 kilo energikorrigeret mælk.

På grund af omstændighederne tør Anders Kristensen ikke tilskrive anvendelsen af Amino Pro-Tek stigningen i mælkeydelsen. Derimod vurderer han, at en stigning på 0,10-0,15 procent i proteinindholdet til 3,40 procent skyldes foderadditivet. Tilmed ligger proteinprocenten nu mere stabilt.

- Jeg tror også, at anvendelsen af foderadditivet er en medvirkende årsag til, at vore køer viser tydeligere brunst end tidligere, hvorimod der tilsyneladende ikke er sket ændringer i fedtprocenten, som ligger på knap 4,00, siger Anders Kristensen.

Han bruger to 10 kilo sække med Amino Pro-Tek om dagen til de 200 køer, svarende til 100 gram dagligt pr. ko.

Læs også