Stort er ikke noget lort

(EFFEKTIVT LANDBRUG) VOKSEVÆRK: Både viceformanden i Dansk Landbrug og en nordjysk svinerådgiver mener, at en netop offentliggjort rapport fra regeringen giver landmændene nye muligheder. Gert Karkov glæder sig også over, at rapporten slår fast, at »stort ikke er noget lort«.

- Rapporten tager fat samme sted som Globaliseringsrådet ved at vise, hvilke kompetenceklynger vi har i Danmark. Den siger, at landbrug og fødevarer er værd at satse på - og det kan vi kun støtte op omkring, siger Gert Karkov, viceformand i Dansk Landbrug.

- Rapporten er så konkret, som den kan være i den nuværende situation. Den er mest konkret der, hvor den allerede er udmøntet i lov - nemlig omkring landbrugsloven. Vi vil nu som erhverv være aktive medspillere. Det vil da kræve nogle diskussioner, siger Gert Karkov.

- Det understreges, at stort ikke er noget lort. Det har en Peter Sandø også for længst sagt omkring dyrevelfærd. Men der er nogle følelser, vi skal arbejde med der, samtidig med vi skal forholde os til vores globaliserede verden og den danske virkelighed, tilføjer viceformanden.

- Der åbner sig nogle nye muligheder, når vi for eksempel må flytte vore bygninger ud fra det eksisterende bygningssæt, og det er godt. Der er jo mange bygninger, og det gælder i øvrigt også for industribygninger eller varmeværker - der er placeret utrolig uhensigtsmæssigt. Men der skal da en debat i gang om udformning af bygninger og beplantning, så det passer ind i naturen, siger Gert Karkov.

Svinerådgiver Vagn Johansen fra LandboNord mener også, at der er potentiale i rapporten:

- Rapporten giver masser af muligheder. Den vil være et utroligt spændende arbejdsredskab, men det fordrer, at erhvervet vil spille med, også på de mange krav, der stilles i rapporten, ellers får vi det røde kort, siger svinerådgiveren.

- Der ligger nogle muligheder for den driftige landmand. Der er lagt op til, at husdyrproduktionen skal være konkurrencedygtig, men der stilles også nogle betingelser - eller spilleregler - blandt andet omkring dyrevelfærd, nabohensyn og miljø, og dem bliver vi nødt til at indrette os på, er Vagn Johansens bud.

- Det er helt klart, at vi skal arbejde på at reducere belastningen til vore omgivelser også med hensyn til luftrensning og lugtreduktion, siger LandboNords svinerådgiver, der dog udtrykker skuffelse over rapportens teknologiske udredninger.

Han mener, at netop svinesektoren har været aktiv omkring at løse miljøproblemerne, mens andre driftsgrene har ladet stå til.

- Vi kan ikke styre lugten endnu, men der er mange løsninger undervejs, blandt andet i forhold til ventilation. Hvis vi kan reducere luftmængden fra 100 m3 til 60 m3 pr. time pr. dyr, er vi da nået et godt stykke vej, siger Vagn Johansen, der også glæder sig over fremtidige muligheder for afbrænding af husdyrgødning og en mere enkel administration.

Læs også