SALA: Straffesager mod jordbrugsvirksomheder er urimelige

(Effektivt Landbrug)I GOD TRO: Politiet og SKAT har rejst en række straffesager mod jordbrugsvirksomheder, som i god tro har indgået entrepriseaftaler efter retningslinierne i Beskæftigelsesministeriets manual. Disse sager bør frafaldes, siger SALA’s formand.

- Mange jordbrugsvirksomheder er uforvarende kommet i klemme med entreprisekontrakter. De har indgået kontrakter, som på enhver måde lever op til retningslinierne i Beskæftigelsesministeriets manual om dette. Manualen er endda lavet i samarbejde med blandt andet Udlændingestyrelse, udtalte SALA’s formand, gårdejer Ove Møberg, på organisationens repræsentantskabsmøde den 20. marts i København. Formanden udtrykte sin fortørnelse over den situation, jordbrugsvirksomhederne nu befinder sig i.

- Nu oplever de så, at Udlændingestyrelsen lægger andre kriterier til grund i de sager, der er rejst. Åbenbart anser Udlændingestyrelsen på forhånd entrepriseaftaler i jordbruget som arbejdsudleje, som falder ind under reglerne om vikarer.

Ifølge SALA risikerer virksomhederne at skulle betale skat for de pågældende medarbejdere og betale en bøde på 20.000 kroner pr. måned pr. medarbejder for at have beskæftiget illegal arbejdskraft. - Det er helt uholdbart og en urimelig behandling af virksomhederne. Myndighederne har endda erkendt problemet med de forskellige kriterier og den forskellige sagsbehandling, som finder sted rundt om i landet. Derfor må vi stille krav om, at disse sager frafaldes, fastslog gårdejer Ove Møberg på organisationens møde i mandags.

- SALA har desuden fremført, at Danmark ikke har lov til at have særregler over for virksomheder i de nye EU-lande, som indgår entreprisekontrakter eller endda vikarudlejekontrakter med danske virksomheder. Vi har senest anmodet Folketingets arbejdsmarkedsudvalg om at indhente Kammeradvokatens syn på den sag, som vi finder meget principiel, også i lyset af de rejste straffesager, forklarede Ove Møberg.

Læs også