Vi kan ikke drive landbrug for halv kraft

(EFFEKTIVT LANDBRUG) For landbrugets skyld kan der godt flyttes rundt på pengene mellem natur og landbrug. Men det skal ske på EU-plan, så det ikke får konkurrenceforvridende virkning, understreger Dansk Landbrugs viceformand.

- Vi er helt åbne over for at flytte rundt på natur- og landbrugsmidlerne. Men på én betingelse: At det bliver EU-politik og ikke kun sker på det nationale plan, så det får konkurrenceforvridende virkning.

Det siger Henrik Høegh, viceformand i Dansk Landbrug, i en kommentar til rapporten fra EU´s Miljøagentur, der foreslår en skarpere prioritering af naturpengene til den mest sårbare natur og en omfordeling af landbrugsstøtten til naturformål. Det sidste gerne i form af øget ekstensivering af driften i og omkring de udpegede naturbeskyttelsesområder.

- Vi udelukker ikke i landbruget, at man piller de mest sårbare naturområder ud, for vi er klar over, at der kan være behov for en særlig indsats der - og at det kommer til at koste, understreger Henrik Høegh.

Men når det så er sagt, mener han, at miljørapporten ikke giver Danmark kredit for hverken de naturgivne forhold eller at danske landmænd faktisk er dem, der har nedbragt miljøbelastningen med ammoniak og kvælstofudvaskning mest.

- Vi bør ikke klandres for, at vore forfædre engang i stenalderen begyndte at fælde træerne, fordi de kunne se, at jorden var god, som han siger.

Enhver ændring nu af de forhold, som dybest set er naturgivne og har betydet en intensiv opdyrkning af Danmark, vil nemlig koste på produktiviteten, beskæftigelsen og konkurrenceevnen, påpeger han.

Han tror derfor ikke umiddelbart på »mellemløsninger«, bortset fra øget brug af afgræsning, som måske kan være relevant visse steder.

- Jeg har svært ved at se fornuften i at skulle drive store dele af landbrugsarealet på halv fart. For det passer ikke ret godt sammen med globaliseringens åbne markeder og skærpede konkurrence. De grundlæggende omkostninger er jo ens, hvad enten du dyrker jord her eller i Brasilien, og så kan det ikke nytte, at vi kun kører på halv kraft, mener Henrik Høegh.

Læs også