Nu må forbrugerne bakke os op

(EFFEKTIVT LANDBRUG) FORBRUGERFRYGT: Det er hverken risikoen for de 7600 skrabehøns eller for selv at blive smittet, der bekymrer ægproducenter i overvågningszonen. Det er forbrugerreaktionen.

- Det er pokkers træls. Det er sådan set det værst tænkelige tidspunkt, nu hvor fugletrækket langtfra er overstået, siger ægproducent Bjarne Skov

Han måtte i går konstatere, at hans ægproduktion på 1,9 millioner æg fra 7600 skrabehøns nu befinder sig i den såkaldte overvågningszone på Sydsjælland, blot fem-seks kilometer fra det sted på halvøen Svinø, hvor kadaveret af den smittede musvåge blev fundet.

Det er imidlertid hverken de 7600 skrabehøns i hallen eller hans eget og familiens helbred, der bekymrer. For han har styr på sin ægproduktion - det er man simpelthen nødt til at have for at være ægproducent nu om dage - og fugleinfluenzaen er en trussel udefra på lige fod med mange andre, som han i årevis har håndteret med succes.

Nej, det er forbrugernes reaktion, han og hustruen Lisbeth frygter. For netop nu er danske æg og dansk fjerkræ formentlig det allersikreste at spise.

- Det her bliver kørt op. Det, der er vigtigt at signalere nu, især til forbrugerne, er ro på, siger Bjarne Skov til Effektivt Landbrug og understreger, at de danske æg og fjerkræprodukter er gennemkontrollerede.

- Vi må håbe, at vi nu kan få forbrugerne i tale. De bør vide, hvad kontrollen egentlig betyder for den høje fødevaresikkerhed i Danmark. Det her tidspunkt ville nok være det helt rigtige at lancere en kampagne på, foreslår han.

- For pokker, forbrugere, åbn jeres øjne og støt vores produktion. Det er et kæmpeproblem, at forbrugerne forlanger høj hygiejne og kontrol, men når de så kommer frem til kasseapparatet, så …, tilføjer hustruen Lisbeth Skov.

Læs også