Biobenzin øger forurening

(Effektivt Landbrug) EU presser på. Bønder og teknikerne melder snart klar. Men øget forurening kan blive følgen af mere biomasse til transport.

EU-Kommissionen har – med udsigt til, at stigende energiforbrug i Kina og Indien vil presse energipriserne op og direkte true økonomien i EU – fremlagt en handlingsplan, som skal fordoble anvendelsen af biomasse fra 2002 og 2010. Det skal samtidig reducere drivhusgasserne og skaffe flere job på landet.

Energistyrelsen påpeger i et notat om handlingsplanen, at brug af braklagt jord kan føre til »øget udvaskning af nitrater og pesticider og forringelse af biodiversitet og andre naturværdier«. Samtidig retter Energistyrelsen kritik mod EU-Kommissionen for en »overdreven fokusering på udbygning med biobrændstoffer til transportsektoren«.

- EU kunne nå længere for færre penge og med mindre biomasseressourceforbrug, hvis indsatsen inden for el- og varmeproduktion blev vægtet højere, står der i notatet fra Energistyrelsen til Folketingets energiudvalg fra den 19. januar.

Marianne Bender, formand for OVE, Organisationen for Vedvarende Energi, mener, at Danmark er bagud på transportområdet, hvor den kollektive trafik er svigtet. Transport er foreløbig slet ikke med i planen Energistrategi 2025, som partierne forhandler i øjeblikket, påpeger hun.

Venstres energiordfører, Lars Chr. Lilleholt, forventer imidlertid, at bioethanol og dermed transport kommer med i Energistrategi 2025:

- Det er vigtigt at prioritere området, når vi afsætter penge til forskning. Jeg forventer, at området bliver helt centralt, siger han.

Professor Claus Felby fra Landbohøjskolen mener, at prisen på at fremstille biobenzinen vil falde til omkring 3,30 kroner i løbet af få år fra de nuværende 4,50 kroner. Teknikken er klar i løbet fem-ti år til at kunne producere de 25 millioner kubikmeter brændstof, som de danske biler kræver, vurderer han, og ifølge Henrik Høegh, viceformand i Dansk Landbrug, står landbruget også klar med de 16 procent af jorden, som denne dyrkning vil kræve.

Regeringspartierne Venstre og De Konservative mødes i næste uge med støttepartiet Dansk Folkeparti som led i jævnlige drøftelser om bioethanol.

Læs også