T-stier er bedst

(Effektivt Landbrug) Landsudvalget for Svin anbefaler, at stier med en æde-hvile-boks pr. so indrettes som såkaldte T-stier.

T-stier er løsdriftsstier med en æde-hvile-boks pr. so, som man har forsøgt at indrette på en sådan måde, at der sikres en god stihygiejne. I den første besætning med T-stier, ser det ud til at holde stik. Det meste af året var lejet rent og tørt, skriver Landsudvalget for Svin i erfaring nr. 0508. I overgangen mellem lejeareal og spaltegulv kunne dog ophobes gødning, men dog ikke mere end at ugentlig rengøring med minilæsser var tilstrækkelig.

Modsat hensigten med løsdriftsstier med æde-hvile-bokse ser man ofte, at søerne opholder sig mere i boksene, end på stiens øvrige areal. De var dog ikke et nævneværdigt problem i den undersøgte besætning, hvor gennemsnitligt 30-40 procent af søerne opholdt sig uden for boksene. Hvor meget arealet uden for boksene blev anvendt, afhang dog af temperaturen. Når temperaturen faldt til under 17 grader, opholdt mere end 80 procent af søerne sig uden for boksene.

For at sikre, at stier med en æde-hvile-boks pr so, fungerer efter hensigten, er det vigtigt, at arealet er tilstrækkeligt stort og tilstrækkeligt attraktivt. Andre undersøgelser har nemlig vist, at der kan være problemer med, at søerne ikke opholder sig i arealet uden for æde-hvile-boksene, hvis aggressionsniveauet er højt, hvis temperaturen er høj, hvis arealet er for lille, eller arealet ikke er attraktivt nok.

Aktuelt anbefaler Landsudvalget for Svin i erfaring nr. 0508, at redekassen i T-stier er mindst tre meter dyb, og at den strækker sig i hele stiens bredde, hvilket vil sige omkring otte meter. Desuden anbefales det, at gruppestørrelsen holdes på maksimalt 40 søer.

Læs også