Danske fødevarer er blevet billigere

(Effektivt Landbrug) Fødevarepriserne har i årevis haltet efter den generelle prisstigning og presses yderligere af stigende import.

Danske fødevarer hører langt fra til i den dyre ende, når man sammenligner med andre europæiske fødevarer - vel at mærke, når momsen trækkes fra. Det viser nye tal fra Landbrugsraadet.

Trækkes momsen fra, er priserne på blandt andet dansk kød og mælk på linje med EU-gennemsnittet, mens Irland og Luxembourg har de højeste fødevarepriser.

Undersøgelsen kommer forud for en redegørelse om fødevarepriser, der i næste måned offentliggøres af de nordiske konkurrencemyndigheder.

Tallene kommer bag på Landbrugsraadets cheføkonom, Leif Nielsen, der troede, at danske fødevarer var blandt de dyreste i Europa. Fødevarepriserne har i flere år haltet langt efter de generelle prisstigninger, og ifølge Leif Nielsens vurdering tyder alt på, at danske fødevarer vil blive endnu billigere på grund af den stigende import af udenlandske fødevarer

Billedet ser dog helt anderledes ud, når der lægges moms på de europæiske fødevarer, for så er de danske fødevarepriser Europas højeste.

Andre EU-lande har af sociale hensyn valgt at have lavere momssatser på fødevarer end på andre varer.

Storbritannien opkræver for eksempel stort set ikke moms på fødevarer, mens Danmark beregner moms af alle fødevarer. Sverige og Tyskland opkræver en lavere moms på fødevarer, og det karakteriserer samtlige de »gamle« EU-lande undtagen Danmark, at de alle har forskellige momssatser for fødevarer og andre varer.

Læs også