Sund byg på sandet

(Effektivt Landbrug) BESPARELSE: Svampesprøjtning kunne i år helt undværes i vårbyggen hos Jørgen Kviesgaard i Bording.

Af Bøje Østerlund

Af Bøje Østerlund

- Jeg vil da blive skuffet, hvis Simba-byggen her ikke giver 60 hektokilo, glæder Jørgen Kviesgaard sig.

- Den er næsten helt økologisk. I år har vi kun ukrudtssprøjtet marken, og det er usædvanligt, at det ikke har været nødvendigt med svampesprøjtning i afgrøden.

Jørgen Kviesgaard dyrker både Simba og Smilla vårbyg. Begge sorter står rigtigt pænt, om end Simba har en lidt større tilbøjelighed til at gå i leje.

Når Jørgen Kviesgaard om et par uger går i gang med at høste på den jyske højderyg, regner han med at gøre høsten færdig på omkring 10 høstdage.

- Jeg er da godt klar over, at vi har en god mejetærskerkapacitet. Derfor kan vi tillade os at holde os til hvede og vårbyg uden at forsøge at strække sæsonen med raps og vinterbyg.

- Vi har sprøjtet 20 hektar korn med Roundup før høst og et tilsvarende areal hos min far. Jeg synes, der kommer lidt for meget grønt visse steder og vil fremover til at bruge stubharven mere for at få markerne lidt renere.

Vandingsmaskinerne har haft en relativ overkommelig sæson.

- Der var 14 dage i juli, hvor fordampningen var stor. I den periode nåede vi at vande alle afgrøderne to gange, før regnen kom.

- Lige nu ser det ikke engang ud til, at det bliver nødvendigt med vanding til spisekartoflerne, før vi skal sprøjte dem ned med Reglone. Jorden er godt fugtig helt ned i kammene, viser Jørgen Kviesgaard.

- På størrelsen ser det ud til, at vi kan standse væksten om et par uger. Der er lidt forskel på sorterne Fakse og Sava, hvor Fakse på nuværende tidspunkt er størst. Fabrikskartoflerne skal forsætte med at gro så længe som muligt. For at beskytte mod skimmelangreb kræver det stort set en ugentlig sprøjtning med Tridex eller Ditane.

Læs også