Øhavsstien på sporet

(Landbrug FYN) VANDRESTI: Naturoplevelser til fods på Nordlangeland kan nu ske fra første del på 15 km af den 200 km lange trampesti på Sydfyn og øerne.

Øhavsstien på sporet

VANDRESTI: Naturoplevelser til fods på Nordlangeland kan nu ske fra første del på 15 km af den 200 km lange trampesti på Sydfyn og øerne.

Solen skinnede bravt, da mange forventningsfulde vandrere var klar til indvielsen af den første delstrækning på 15 km ud af en 200 km lang vandresti. Både lokale beboere og udenøs turister var interesserede i at opleve starten på projekt »Øhavsstien«.

Stien etableres i et samarbejde mellem de ni sydfynske kommuner og Fyns Amt, som et led i det tværkommunale Mål-2 projekt »Naturturisme i Det sydfynske Øhav«.

- Det er glædeligt, at vi nu begynder at se den store frugt af indsatsen i vores fælles sydfynske naturturismeprojekt, sagde formanden for Naturturisme I/S, borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærøskøbing, ved indvielsen i Korsebølle Kohave ved Tranekær.

- Sydfyn og øerne har brug for at stå sammen og udvikle os sammen, når vi skal vende udviklingen og skabe nye arbejdspladser og mere omsætning i området. Her er det naturligt at tage udgangspunkt i områdets styrker og potentiale. Stien vil kunne stå som et stærkt fyrtårn, og sende klare signaler til omverdenen om områdets unikke udbud af naturoplevelser, pointerede Jørgen Otto Jørgensen.

Nytteværdi for både lokale og turister

Tranekær Kommune har forestået planlægningen af det lokale stiforløb og herunder også forhandlingerne med lodsejerne, så Tranekærs borgmester Jørgen Nielsen forestod klippet af båndet, men sagde forinden:

- Stien vil være attraktiv for nutidens mange turister, som søger en individuel og aktiv ferie. Forhåbentlig vil stiens markante forløb i landskabet og især langs vandet udsende positive signaler til at flere vælger Langeland. Ikke kun som turister, men meget gerne som faste beboere.

- Jeg tror på nytteværdien af vandrestien. Også, at mange lokale beboere vil få nye og gode oplevelser med stien. Den er en måde til at kombinere oplevelser uden at såre naturen, og det sidste er naturligvis af stor betydning.

- Landbrugets produktionsinteresser skal ikke berøres, og fra kommunens side er vi behjælpelige med at sikre hensigtsmæssige løsninger for placeringen. Som sædvanlig når man laver noget nyt, så vil der være både for og imod, nævnte Jørgen Nielsen.

Frivillige aftaler

Lodsejerne på den 15 km lange strækning har alle lavet en frivillig aftale med Tranekær Kommune om at etablere stien.

Borgmester Jørgen Nielsen udtrykte tilfredshed med den meget positive holdning fra de berørte lodsejere på den første strækning, der alle har været indstillet på at byde offentligheden velkommen på deres jord.

- Det er ikke nogen selvfølge, så jeg værdsætter, at land- og skovbrugets organisationer har været en konstruktiv partner i vores fælles naturturismeprojekt. På saglig vis har de eksempelvis hjulpet os med at informere lodsejerne om stiens betydning for den enkelte landmand.

Hele sti-projektet forventes færdigt i 2006.

Sætter positive bølger

Poul Weber udtalte, som formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fyns Amt, at der skal stå troværdighed om det man kommer med, og det første træk af stien var et resultat, der må forventes at åbne for den videre løsning.

- Dette sætter positive bølger i lokalsamfundet, sagde Poul Weber og fortsatte: Amtet arbejder videre ud fra ønsket om interesserne for at opleve naturen. Samtidig må det private turisterhverv have endnu bedre chancer for at hente valutaen hjem.

Beviser samspillet

Jordbrugserhvervets organisationer dokumenterede ved deres tilstedeværelse den fulde opbakning til projektet.

Fra Dansk Landbrug og Fynske Familielandbrug fremsatte Ib W. Jensen, Glamsbjerg, de bedste ønsker for projektet.

- Vandrestien et godt eksempel på at få bevist samspillet mellem landbruget og det øvrige samfund, sagde Ib W. Jensen.

Geografisk er det planlagte stiforløb placeret hvor landboforeningen for Fyn og Øerne, Agrogården, har mange medlemmer, og formanden, Kurt Nissen, og det lokale bestyrelsesmedlem Hans Jakob Clausen, overværede indvielsen.

Hans Jakob Clausen kunne bekræfte, at nogle lodsejere var utrolig bekymret for stiens indflydelse på deres ejendom, så han havde stået model til en del kommentarer.

- Jeg har selv erfaringer fra en gangsti i min baghave, og jeg ser det som en god lejlighed til at være åben for offentligheden, og har stor forståelse for naturinteressen, sagde den lokale landboforeningsmand, der også udtrykte håb om, at hele øen vil blive omfattet af stien.

TEKST: VAGN I. PERTL

Læs også