Øget sundhed med desinfektion af stalden

(LANDBRUG SYD) Øget sundhed i form af mindre sygdom og øget tilvækst. Det er resultatet for svineproducent Klaus Refslund Hansen, Højer, efter at han er begyndt at desinficere stalden med midlet KickStart fra Trinol A/S.

Navlebrok, ledbetændelse og colibakterier. Det var, hvad svineproducent Klaus Refslund Hansen ved Højer især døjede med i sin besætning, men som nu er ved at være fortid. For ved at sætte kraftigt fokus på rengøringen og desinfektionen af svinestalden, herunder ikke mindst drikkevandssystemet, er sundheden og trivslen øget markant. Det er sket i form af at få bragt smittepresset ned, og den øgede sundhed giver sig udslag i højere tilvækst og bedre udnyttelse af stalden på bedriften, der tæller 800 søer og har en produktion af 24.000 smågrise og 6000 slagtesvin.

Og det er ikke mindst i forbindelse med drikkevandet, at der var et problem:

- Vi var klar over, at der var et problem med vand, der står stille, samtidig med en stald-temperatur på over 20 grader. Det gør, at bakterier opstår og formerer sig, forklarer Klaus Refslund Hansen, der via sit foderstoffirma, SAF, blev opmærksom på produktet Cid 2000 fra Trinol, der er et middel til desinfektion, rensning og afkalkning af vandingssystemet, og et produkt, der ifølge Erling Lindberg, Trinol A/S, er miljøvenligt baseret på brint og ilt, og som derfor ikke har noget restprodukt.

Produktet er oprindeligt udviklet til fjerkræproduktion, hvor det har erstattet klor og citronsyre. Samtidig er det, ifølge Erling Lindberg, godkendt af Fødevaredirektoratet.

Til desinfektion af selve stalden benyttes midlet KickStart, der er et næsten 100 procent biologisk nedbrydeligt desinfektionsmiddel, der også benyttes til desinfektion i fødevarevirksomheder. I Klaus Refslund Hansens stald foregår desinfektionen ved, at først at rengøre med vand via højtryksrenser, for at fjerne alt det synlige snavs inden der sprøjtes med desinfektionsopløsningen.

Klaus Refslund Hansen er så tilfreds med resultatet af desinfektion med Cid 2000 og KickStart produkterne, at han nu skal i gang med at bruge det supplerende rengøringsmiddel Bio-Gel, der er en sæbe, der med en speciel skumlanse sprøjtes i stalden på vægge, gulv og loft.

- Og her er det vigtigt, at sæbens kemi ikke ødelægger desinfektionen. Produkterne skal passe sammen, lyder det fra Trinol.

Sæben sælges i dunke med 25 liter, og der går mellem 3 og 5 liter pr 100 m2 staldareal.

Læs også