De fynske herregårde var H.C. Andersens andet hjem

(LANDBRUG FYN) FORNEMT BESØG: Omkring 21 fynske herregårde menes gennem tiden at have haft kortere eller længerevarende besøg af den verdensberømte fynske digter. Lykkesholm og Glorup var de to mest yndede opholdssteder, når han gæstede sin fødeø.

Fyns verdensberømte multikunstner, Hans Christian Andersen, blev født 2. april 1805 i hjørnehuset i Hans Jensensstræde i Odense. Huset fungerer i dag som H.C. Andersen-museum.

H.C. Andersens barndomshjem lå i Munkemøllestræde i Odense. Her boede han fra 1807-1819. Netop i 1819, da den unge Hans Christian var 14 år, rejste han med postdiligencen fra Odense til København med nogle få skilling på lommen og en drøm om at blive berømt.

Berømt det blev han, men hans kærlighed til det fynske mistede han aldrig. De fynske herregårde i almindelighed, og slottene Lykkesholm og Glorup i særdeleshed, blev som et andet hjem for Andersen.

Alt i alt menes det, at H.C. Andersen besøgte 21 fynske herregårde i løbet af sit liv. Det første besøg på en fynsk herregård skete i arbejdsøjemed, og gjaldt Elvedgård på Langesøegnen.

Det var i sommeren 1829, 10 år efter at han forlod Odense, og i en alder af 24 år.

Senere i livet besøgte digteren, forfatteren og papirklipskunstneren ofte fynske herregårde. I begyndelsen er der næppe tvivl om, at det bekom den fattige kunstner vel, at der på herregårdene var både kost og logi.

Samtidig har den forfængelige fynbo uden tvivl nydt at kunne færdes blandt adelen og i kredsen af det bedre borgerskab, som ligeledes var hyppige gæster på de store gårde og slotte.

Senere, da digterspiren var blevet en berømthed i ind- og udland, har det uden tvivl også bekommet godsejerne vel, sådan at have en af tidens kandiser som gæst og som oplæser af de stadig mere værdsatte eventyr og digte.

Da H. C. Andersen var en ung mand, var det ikke mindst Lykkesholm mellem Ellested og Gislev, der var det store trækplaster.

»Det romantiske Lykkesholm, der smukeste Sted jeg kiender i Fyen, hvor man spiser ganske fortræffeligt, og kan faae viin og sød Fløde saameget man ønsker«, skrev han i de år om slottet.

I dag kan man leje sig ind på Lykkesholm og bruge stedet til blandt andet kurser og fester.

- Vi bruger H.C. Andersen aktivt i vores hverdag. Eksempelvis fortæller vi om de kunstværker, han skrev på Lykkesholm, hvor han følte sig fri og til tider nærmest kåd, forklarer Claudia Sehestedt Juul, der sammen med sin mand er indehaver af godserne Lykkesholm og Ravnholt.

Nærmest kåd er der noget, der tyder på, at Andersen var, da han i 1832 besøgte Fyn, og opholdt sig på Lykkesholm fra midt i juli og til begyndelsen af august.

Fra Lykkesholm skriver han et brev, hvori han påpeger, at den unge fru Lindegaard næsten gør alt for meget stads af ham og er parat til at opfylde alle hans ønsker.

Denne sommer besøger han desuden Bramstrup, Sanderumgård og slutteligt Hofmansgave, inden han vender tilbage til København.

I 1836 menes det, at digteren har gæstet Hindsgavl ved Middelfart. Man ved dog først med sikkerhed, at han har besøgt slottet i 1843. Det er dog sikkert, at han i 1836 opholder sig næsten en måned på Lykkesholm, og her påbegynder romanen »Kun en spillemand«, der blev offentliggjort 22. november 1937.

Under sit ophold på Lykkesholm menes det, at Andersen tog på udflugt til Glorup. Parken ved Glorup indgår da også som sceneri i »Kun en spillemand«.

I 1837 udkommer »Den lille havfrue«. Eventyret menes H.C. Andersen at have skrevet på Lykkesholm.

I sommeren 1839 gæster Andersen igen Lykkesholm og Glorup. Og netop Glorup spiller herefter en stor rolle i H.C. Andersens liv.

I 1841 er han eksempelvis tilbage på Glorup, hvorfra han blandt andet tager en afstikker til nabogården Ørbæklunde. Året efter foretager han igen sommerrejser i det fynske med Glorup som base. Herfra besøger han blandt andet den nærliggende Rygaard, ligesom han foretager udflugter til Lykkesholm, Egeskov, Hesselagergård og Broholm.

I sensommeren 1844 er det igen Glorup, der trækker. Det bliver dog også til et enkelt besøg på Lykkesholm den sommer. Om efteråret fejrer man i København, at det er 25 år siden, at den fynske digter forlod Odense til fordel for hovedstaden.

Også kong Chr. VIII er blandt dem, der lykønsker Andersen med succesen, og kongen varsler en forhøjelse af kunstnerens årlige understøttelse. Men Andersen takker nej, hans indtægter er på daværende tidspunkt så gode, at han ikke ønsker yderligere støtte.

Midt på sommeren 1845 er han igen tilbage på Glorup. Under sin fynske visit gæster han ligeledes Mullerup og Broholm. Samme år er han på en omfattende udenlandsrejse, der blandt andet bringer ham til Berlin.

I det berlinske selskabsliv er fynske H.C. Andersen et stort navn. Kulturpersonligheder og kunstnere flokkes om ham. Selv kong Fr. Wilhelm IV af Preussen har læst Andersen og roser hans »Kun en spillemand«.

I de kommende år er H.C. Andersen en hyppig gæst på Glorup. Op gennem 1850’erne og 1860’erne benyttes slottet flere gange som afsæt til rejser ud i Europa. H.C. Andersen menes sidste gang at have besøgt Glorup i 1869 i en alder af 64 år.

TEKST: JACOB LUND-LARSEN

Læs også