Opbakning til den videre fusionsproces

Diskussionen omkring kapital i et nyt Campina Arla var i centrum på Arla Foods’ ordinære repræsentantskabsmøde i Aalborg torsdag og fredag.

Repræsentantskabet gav bestyrelsens kapitaludvalg opbakning til at arbejde videre med forskellige modeller for individuel kapital i Campina Arla – herunder også leveringsbeviser.

- Debatten afspejlede dog en række ønsker hos repræsentantskabet, hedder det i en pressemeddelelse fra Arla Foods. Medlemmerne gav udtryk for, at de for mindre end et år siden valgte medlemskonti som den foretrukne kapitalmodel. Men medlemmerne lyttede til kapitaludvalgets orientering om, at man i den nye fusionssituation ikke på forhånd ville udelukke muligheden for leveringsbeviser.

Repræsentantskabet fik på mødet en grundig orientering om baggrunden for indførelsen af leveringsbeviser i Campina af international direktør i Campina Wim Krol.

I mødet deltog også Campinas formand Kees Wantenaar, adm. direktør Tiny Sanders og medlemschef Atze Schaap.

Efter debatten lå det fast, at kapitalspørgsmålet skal være besvaret før en fusionsafstemning, fastslås det slutteligt i pressemeddelelsen.

Læs også