Autostyresystem bedre end lovet

(Effektivt Landbrug) Med en præcisionsmargin på plus/minus tre centimeter i marken har John Deeres AutoTrac-system været en fornuftig investering for HSH Agro I/S. Dertil kommer, at arbejdsmiljøet er blevet væsentligt bedre for maskinførerne.

Forestil dig, at du sidder i din traktor med såmaskinen fyldt med såsæd. Din opgave er at etablere 24 meter kørespor, og sporene skal etableres med en præcision på plus/minus 3 centimeter i arbejdsbredden - fra den ene ende af marken til den anden.

Opgaven synes umulig for et menneske, uanset hvor erfaren en maskinfører, man sætter på opgaven. Men tager man den nyeste autostyringsteknologi fra John Deere i brug, er den stillede opgave ikke længere utopi – men en realistisk opgave.

Det forsikrer driftsleder Niels Haaning Libergreen fra HSH Agro I/S. I efteråret købte driftsfællesskabet, der er dannet af tre gårde på Hadsund-egnen, tre nye John Deere traktorer, som hver blev udstyret med firmaets autostyringssystem »AutoTrac«. Producenten garanterer, at arbejde udført ved hjælp at systemet ligger inden for en præcisionsmargin på plus/minus 10 centimeter.

- I praksis er systemet langt bedre. Vores erfaring er, at arbejdsopgaverne udføres med en præcision på 5 centimeter, forklarer Niels Haaning Libergreen.

Driftslederen underbygger sine tal med målinger foretaget af folk fra Landscentret og forskningscentret i Bygholm. Målingerne, som blev foretaget i forbindelse med såarbejde, viste en præcision på plus/minus 3 centimeter målt over 24 meter.

Også et forbedret arbejdsmiljø kan ifølge Niels Haaning Libergreen være en god grund til at investere i det satellit-styrede styresystem.

- Når man først har prøvet at arbejde med AutoTrac-systemet, ønsker man ikke at gå tilbage til manuel styring. Traktorføreren skal jo slet ikke tænke på at pløje lige, eller på at sikre sig, at han ikke overlapper for meget, når han harver, siger han.

På samme måde er såarbejdet optimeret, nævner driftslederen, der har regnet sig frem til, at investeringen i systemet kan tjenes hjem, fordi man undgår overlap og derved kan reducere sine variable omkostninger.

- Vi harver eksempelvis cirka 1.000 hektar jord om året. Vores overlap har tidligere ligget på mindst 25 centimeter, når vi var i marken med vores gamle 4 meter harve. Regnestykket viser, at vi med vores nye 6 meter harve og AutoTrac skal harve 50 hektar mindre, fordi vi kan reducere vores overlap til det minimale.

Niels Haaning Libergreen vurderer samtidig, at HSH Agro ved såopgaver hidtil har arbejdet med et overlap i størrelsesordenen 1,5 procent. Dette er nu reduceret til noget nær nul, og da det som bekendt er de kørespor, der anlægges med såmaskinen, som anvendes ved de efterfølgende arbejdsopgaver, kommer man ind i en god cirkel, hvis man undgår overlap med såmaskinen.

- De variable omkostninger som brændstof, slitage, løn, såsæd, gødning og planteværn reduceres som en følge af systemets nøjagtighed. Dertil kommer, at arbejdsopgaverne altid er 100 procent lige – uanset om man kører i mørke eller tåge. Og det er jo heller ikke så ringe endda, pointerer Niels Haaning Libergreen.

Hos HSH Agro har man to John Deere 7920 og en John Deere 8520 udstyret med autostyringssystemet AutoTrac. Systemet betjenes via John Deeres GreenStar-display, og har i efteråret været brugt i forbindelse med stubharvning, pløjning onland til såbedsharvning og såning samt til sprøjtning med glyphosat i stubharvede marker.

AutoTrac anvender tre af John Deeres GeenStar-basiskomponenter - nemlig Display, Processer og StarFire antenne til at styre traktoren over marken. Systemet anvender satellitteknologi med et differentielt korrektionssignal, hvilket vil sige, at det fungerer uden brug af en lokal station, hvorved man opnår ubegrænset dækning. Under markarbejdet er systemet i kontakt med syv GPS-satellitter.

Efter indstilling af kørselsretning og sporafstand svarende til redskabsbredden, aktiverer føreren systemet med en kontakt, og AutoTrac styrer så traktoren. Traktorføreren skal stadig vende på forageren og ved eventuelle forhindringer i marken, men føreren skal ikke koncentrere sig om at styre i lige spor. AutoTrac kan ifølge producenten anvendes ved arbejdshastigheder mellem 1,5 og 20 km/time. Drejes rattet mere end 10 grader den ene eller anden vej, får føreren straks fuld styrekontrol.

Ved vending vises der et »forager-billede« på displayet, som leder føreren frem til næste spor. En markeringsfunktion giver mulighed for at gemme op til 5 positioner pr. mark, som ved et tryk på en knap leder føreren tilbage til markeringen.

- Det eneste minus, vi har oplevet med systemet, er, at man kan miste GPS-signalet, når man når til en skovkant eller andre steder, hvor store træer kan blokere signalet, og det kan nogle gange tage flere minutter, før signalet igen er etableret. Ifølge John Deere er der dog software på vej, som skulle kunne gøre det bedre end det system, vi har i dag, siger driftsleder Niels Haaning Libergreen, HSH Agro I/S.

Læs også