Ny rådgivningsstruktur hos Fyns Familielandbrug

(LANDBRUG FYN) Rådgivningschef skal lede ny afdeling, der samler planteavl og driftsøkonomi under et nyt rådgivningsudvalg.

I overmorgen, onsdag den 1. december, tiltræder 50-årige Søren Kromann en nyoprettet stilling som rådgivningschef hos Fyns Familielandbrug. Her bliver han leder af en helt ny afdeling, der samler den faglige rådgivning inden for områderne planteavl og driftsøkonomi under »én hat«.

Samtidig er det overordnede ansvar - herunder også budgetansvaret - for den faglige rådgivning placeret i et nyoprettet rådgivningsudvalg, der har den hidtidige formand for Fyns Familielandbrugs regnskabs- og driftsøkonomiudvalg, Bent Erik Hansen, Otterup, som formand.

Ændringen af rådgivningsstrukturen, der skal ses som et led i en styrkelse og synliggørelse af Fyns Familielandbrug, skal endeligt konfirmeres i form af en række vedtægtsændringer, som ventes godkendt på foreningens generalforsamling i maj 2005.

I forbindelse med strukturændringen vil den hidtidige leder af planteavlsafdelingen, Ulla Jakobsen, fortsætte som planteavlskonsulent, mens økonomikonsulent Erik Fugl Hansen fortsætter som centerleder. Erik Fugl Hansen vil efter eget ønske trappe ned til 20 timer om ugen med virkning fra 1. april 2005.

- Den nye struktur er helt klart et offensivt tiltag, der skal ses som en styrkelse af foreningen, påpeger udvalgsformand Bent Erik Hansen. Vi vil gerne have endnu flere fuldtidslandmænd med. Derfor lægger vi stor vægt på en helhedsorienteret rådgivning.

Den nye rådgivningschef kommer fra en stilling i Kommunedatas marketings- og kommunikationsafdeling. Han er uddannet revisor og har en bred uddannelse og erfaring inden for områder som økonomi, markedsføring og kommunikation, og han har som et af sine klare mål at gøre Fyns Familielandbrug mere synligt.

Læs også