LRØ overtager byggerådgivning

(LANDBRUG SYD) LRØ overtager fra årsskiftet Landbrugets ByggeRådgivning i Vejle, der hidtil har været ejet af flere landboforeninger og rådgivningsselskaber på tværs af amtsgrænser.

Landbrugets ByggeRådgivning har 15 medarbejdere, heraf to projektkonsulenter i Vestjylland. Medarbejderne foretager byggerådgivning inden for staldbyggerier, energi, gylletanke samt andet vedrørende landbrugsbyggeri. Tegnestuen Klint, som er en del af Landbrugets Byggerådgivning, rådgiver omkring byggeri af stuehus og andre byggerier på landet.

Overtagelsen sker efter et år med underskud i Landbrugets ByggeRådgivning, hvilket har resulteret i at egenkapitalen er væk. Omsætningen er faldet, og det har ikke været muligt at undgå et underskud.

- Vi føler os overbeviste om, at vi kan få rettet op på tingene igen, og vi finder det naturligt at tage byggerådgivningen ind som en strategisk del af vores aktiviteter.

- Under én ledelse og med en direkte kontakt til vores faglige afdelinger kommer vi til at fungere som en helhed og vil dermed stå stærkere. Vi kan i højere grad end tidligere være med fra begyndelsen af projekterne, hvilket vi ser som en væsentlig forskel, siger direktør Per Bardrum, LRØ.

Han hæfter sig ved, at byggerådgivningen gennem årene har haft en tilfredsstillende økonomi og at der kun har været et væsentligt underskud i 2004.

- Der er tale om en branche, der er præget af store udsving, og med landbrugets økonomiske situation og strukturudviklingen oplever vi perioder med stilstand i byggeriet. Men der sker altid noget igen, og med den store ekspertise, som kontorets medarbejdere er i besiddelse af, vil opgaverne fortsat være der, påpeger han.

Landbrugets ByggeRådgivning har hidtil været ejet af Sydvestjysk Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Kolding Herreds Landbrugsforening, Vejle Amts Familiebrug, LandboFyn, Patriotisk Selskab, Agrogården, Ribe Amts Familielandbrug samt LRØ.

Nu bliver driftsfællesskabet opløst, og fremover vil det udelukkende være LRØ, der ejer byggerådgivningen og dermed skal stå for den faglige udvikling. Det er fortsat planen at samarbejde med kolleger i Ribe, Vejle og Fyns amter med henblik på at tilbyde byggerådgivning.

Projektafdelingen vil blive placeret i Vejle, dog vil der være to projektkonsulenter i henholdsvis Varde og Bramminge, som fortsat skal servicere det vestjyske område med byggerådgivning.

- Vi tror på, at der er et behov for et alternativ til totalrådgivningen i landbruget, idet vi kan gå ind med en uvildig tilbudsgivning og byggestyring, siger Per Bardrum.

- Tegnestuen Klint er desuden en aktivitet, som vi venter os meget af. Lige nu er der mange midler og kræfter, der arbejder på udvikling i landdistrikterne, og der vil derfor være behov for en specialiseret tegnestue-funktion til bygninger på landet. Det gælder nye stuehuse, men også nedlagte ejendomme, byggeri i områder med storparceller, renovering af gamle stuehuse, tilbygninger og meget andet. Vi er i besiddelse af det nyeste edb-udstyr til visualisering, så man kan se hvordan det passer ind i omgivelserne.

Med i overtagelsen er også Traktorafprøvningen, som LRØ ejer 66 procent af, mens Bygningskontoret i Aabenraa ejer resten.

- Det hele er gået meget stærkt, og aftalen er først nu endeligt bekræftet. Det har været vigtigt for os at bevare den store kompetence, der er samlet i byggerådgivningen.

- Vedrørende byggerådgivning og tegnestuearbejde er vi åbne over for samarbejde med andre, både inden for og uden for landbrugets byggebranche.

Vi skal nu til at se nærmere på den fremtidige struktur, siger Per Bardrum, der har store forventninger til bygningsrådgivningen.

Læs også