En besynderlig svinesag

(LANDBRUG FYN) Ullerslev-vognmand og hans chauffør er tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven - en overtrædelse som ikke kunne undgås.

Den 38-årige indehaver af Ullerslev Vognmandsforretning, vognmand Palle Matthiesen, og hans chauffør, 34-årige Ib Hansen, skal næste mandag, den 29. november, kl. 13.00 møde i Retten i Nyborg, sigtet for at have overtrådt dyreværnsloven.

Kort fortalt går tiltalen ifølge anklageskriftet på, at de den 21. oktober 2002 - altså for mere end to år siden - har haft 31 grise for mange på en transport fra det østfynske område til Danish Crown slagteriet i Ringsted. En lovovertrædelse, som, hvis retten finder dem skyldige, kan koste både vognmanden og chaufføren, som kørte den pågældende transport, klækkelige bøder.

Sagen er imidlertid knap så enkel, som man kunne tro ud fra ovenstående. Den handler dels om et tilsyneladende tungt arbejdende juridisk system, og dels om nogle trænede grisetransportører, som uden egen skyld har været bragt i en situation, hvor de ikke - uden at overtræde nogle lovregler - kunne undgå at overtræde den lovgivning, som de nu er tiltalt for at have overtrådt. - Med andre ord en oplagt force majeure-situation.

- Det hele startede den 21. oktober 2002, fortæller vognmand Palle Matthiesen. Min chauffør, Ib Hansen, var om morgenen ude at hente slagtesvin på forskellige gårde på Østfyn. Hængeren var læsset, men da han ude hos den sidste landmand på turen, Poul Erik Danielsen, Dinestrupgård i Ullerslev, netop havde fået et hold grise ind i lastbilens lift, sprang en hydraulikslange, så grisene ikke kunne blive løftet op på bilen.

- I henhold til de veterinære regler må grisene ikke komme tilbage i stalden, når de først er kommet ind i liften eller op på bilen. Derfor gjaldt det om hurtigst muligt at få udskiftet den sprængte hydraulikslange. Men selv om der var en reserveslange med i bilen, var der problemer med udskiftningen, så det varede tre kvarter, inden grisene kunne læsses på, og kursen kunne sættes mod Ringsted.

- Helt korrekt ringede chaufføren til slagteriet og oplyste, at han var blevet forsinket. Det er en fast procedure, som betyder, at slagteriet har mulighed for at tage andre vogne ind i stedet, så der ikke spildes tid.

- Der er meget kontrol med, at vi overholder alle regler omkring transporten, fortsætter Palle Matthiesen. Det betyder blandt andet, at vi noterer på et skema, hvornår de første grise bliver læsset på - og i øvrigt hvornår vi har hentet grise hos hvilke producenter.

- Ifølge reglerne skal der ved transporter op til fire timer fra den første gris læsses, og til aflæsningen begynder på slagteriet, være 0,35 m² til rådighed pr. gris på forvogn og hænger. Det betyder, at vi må have 208 grise på læsset, men den transport, sagen drejer sig om, var kun på 203 grise.

- Hvis en transport varer over fire timer, skal der imidlertid være 0,42 m² til hver gris, svarende til 177 grise. Det er regler, vi altid overholder, men det er meget sjældent, at en transport varer over fire timer.

- Da Ib Hansen den pågældende dag ankommer til slagteriet i Ringsted og afleverer sit skema til den dyrlæge, der skulle kontrollere grisene, konstaterer hun - dyrlægen - at der var gået mere end fire timer, og Ib gør i den forbindelse rede for, at han havde været kørt i stykker, og at han havde meldt det til slagteriet.

- Så sker der i øvrigt ikke mere i de næste otte måneder, siger Palle Matthiesen. Den 8. juni 2003 får vi brev fra Nyborg Politi, at vi er sigtet for at have overtrådt de veterinære regler omkring dyretransporter. Vi har kørt over fire timer, og med 203 grise har vi altså haft 31 grise for mange på læsset.

- Vi var til afhøring hos den lokale landbetjent i Ullerslev. Han undersøger sagen og afhører blandt andet landmanden, som bekræfter uheldet med den sprængte hydraulikslange. Efterfølgende skrev jeg et brev til politimesteren i Nyborg og redegjorde for den force majeure-situation, vi havde været i.

- Politimesteren finder frem til, at vi har fulgt reglerne til punkt og prikke, og at vi ikke kunne have gjort andet i den pågældende situation. Og den 5. november 2003 får vi brev fra politimesteren, at sagen er afvist på baggrund af, at vi har fulgt regler og praksis.

- Imidlertid beslutter statsadvokaten for Fyn at tage sagen op igen, og ved juletid kom to politibetjente og afleverede en ny sigtelse. 5. januar i år var jeg igen hos landbetjenten, som havde fået nogle nye spørgsmål, som skulle besvares, og nu er vi så indkaldt til at møde i retten den 29. november.

- Vi kan selvfølgelig ikke erkende nogen skyld, da alle regler har været fulgt i det, jeg helt klart vil betegne som en force majeure-situation, hvor vi ikke havde nogen lovlig mulighed for at ændre noget som helst, siger Palle Matthiesen. Alligevel er jeg naturligvis spændt på, hvilket resultat, retten når frem til.

Læs også