Logistik forstyrrer hvedemarkedet

(Effektivt Landbrug) Hvor det sidste år var Sortehavsregionen, der kæmpede med biler, kraner og kajplads er det nu briterne, der har de samme problemer.

På det europæiske kornmarked er det Storbritannien, der har taget teten i markedet, godt hjulpet af en god efterspørgsel efter britisk hvede fra Sydeuropa.

Den britiske hvede blev sendt sydover, da det blev kendt, at årets avl var af en kvalitet, der for en stor dels vedkommende kun kan bruges til foder. Dermed blev antagelsen hurtigt i markedet, at hveden skulle afsættes til landene i Sydeuropa i hård konkurrence med hvede fra Sortehavsregionen.

Antagelsen blev understøttet af, at Spanien på et meget tidligt tidspunkt købte 600.000 ton hvede i Ukraine. Det viste sig dog hurtigt, at ukrainerne havde svært ved at leve op til deres kontrakter.

Regeringen i Ukraine i værkssatte massive støtteopkøb på hvede for at holde priserne i et niveau, der kunne sikre en fortsat interesse for korndyrkning i landet. En strategi, der har haft sin effekt, da priserne i Sortehavsregionen er gået så meget op siden starten på dette års høst i juli, at de nu befinder sig nu på et niveau, hvor de ikke længere kan konkurrere på det interne EU-marked.

Dertil kom, at Sortehavsregionen har været ramt af store logistikmæssige problemer, hvor det har været vanskeligt at få varerne frem til eksporthavnene.

Dermed kom sydeuropæerne hurtigt i en situation, hvor de godt nok havde købt noget billigt hvede, men hvad hjalp det, hvis varen ikke kom. Sydeuropæerne følte sig derfor tvunget i markedet efter erstatning for det korn, de havde købt i Ukraine samt efter yderligere forsyninger.

Her fik man naturligvis øje på de prisfald, som den våde britiske høst havde udløst og man begyndte derfor at forsyne sig med britisk hvede.

Briterne oplevede derfor hurtigt, at man havde et godt aftræk fra køberne i Sydeuropa. Siden har Storbritannien udskibet cirka halvdelen af dette års kornoverskud på 3,1 millioner ton til Sydeuropa. Den høje aktivitet på det britiske marked har efterladt landet med store interne logistikproblemer.

Dels har man svært ved at overbevise landmændene om, at det er en rigtig god ide, at sælge korn til priser, der er væsentligt lavere end sidste års niveau og dels har man problemer med at finde biler til transport af korn inde fra landet og ud til havnene.

Et problem, der er blevet yderligere forstærket af, at man nu har tilsvarende problemer med at finde shipping firmaer, der vil sejle varerne fra Storbritannien til Sydeuropa til fornuftige priser samt at man ikke kan få shippingfirmaerne til at garanterer transportprisen på termin.

Dermed er markedet kommet i en situation, hvor det er mere end svært at finde sælgere, som vil sælge på termin. For hvem vil sælge, når man ikke ved, hvad man kommer til at betale for den fragt, der er forbundet med at flytte varen.

For os i Danmark er udviklingen i Storbritannien vigtig. Den danske overskudshvede afsættes normalt til de lande internt i EU, som har et kornunderskud. En afsætning, der som regel sker i konkurrence med hvede fra Storbritannien.

Da den britiske hvede faldt i pris som følge af landets høstproblemer, ja så blev dansk hvede samtidig efterladt i en situation, hvor man ikke kunne klare sig i konkurrencen med den britiske hvede og eksporten derfor stort set gik i stå.

Med den mere faste tone på det britiske marked vil dansk hvede måske snart kunne genoptage konkurrencen med briterne. Britisk hvede er dog fortsat cirka tre kroner under danske hvede basis FOB dansk/britisk havn.

Dertil kommer, at fragtproblemerne på det interne EU-marked jo også rammer dansk hvede og da Danmark ligger lidt længere væk i forhold til Sydeuropa end Storbritannien, er det jo ikke ligefrem en fordel for dansk hvede, at fragtmarkedet er gået mere markant i vejret.

I USA var man den 1. november for 84 procents vedkommende færdige med årets sojahøst. Forventningen i markedet var derfor, at vi stod overfor afslutningen af årets høstpres. Men presset fra høsten i USA er blevet afløst af et pres fra nyheder om ideelt såvejr til de sydamerikanske sojaavlere.

I Sydamerika venter man, at man igen i år – for femte år i træk – vil udvide arealerne med cirka syv procent. Da tilsåningen forløber under ideelle forhold, er markedet begyndt at indkalkulere en kommende sydamerikansk storavl i priserne.

Fortsætter det våde vejr over Sydamerika de kommende måneder, ja så er der udsigt til ekstremt lave priser på protein i løbet af vinteren og næste forår. Det, der i dag ser billigt ud, kan vise sig at være for dyrt om nogle måneder. Husk blot på, at en sydamerikansk storavl først er en storavl, når den er høstet og ligger tørt og godt på lager. Sagt med andre ord - vejret kan endnu spolere billedet af et ekstremt presset marked, trods den gode start på vækstsæsonen.

Læs også