Forsøg skal efterprøve europamesteren i hvededyrkning

(Effektivt Landbrug) Trods meget forskellige regelsæt for hvededyrkere i Europa, efterlader den tyske mester fra Flensburg interessante spørgsmål for os danskere, mener den danske deltager.

- Man skulle næsten tro, der var tale om en eller anden form for doping, når europamesteren i hvededyrkning, Dr. Hansgeorg Schönberger fra Institut for Bodenkultur und Pflanzenbau i Flensburg, høster to ton pr. hektar mere end vi andre på de næste pladser.

Ordene kommer fra den forundrede danske repræsentant ved årets europæiske hvededyrkningskonkurrence, planteavlskonsulent Troels Toft fra Patriotisk Selskab.

Hvededyrkningskonkurrencen i disciplinerne brødhvede og foderhvede blev gennemført i forbindelse med det tyske landøkonomiske selskabs (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) DLG-Feldtage på godset Dummerstorf ved Rostock.

Nu er alle de 16 europæiske deltageres høstudbytter opgjort, og tallene for både udbyttet målt i kilo og dækningsbidraget i klingende euro-mønt kan sammenlignes.

Troels Toft kan være godt tilfreds med sin fjerdeplads i brødhvededyrkning og femteplads i foderhveden, men Schönbergers overbevisende førsteplads nager ham alligevel.

- Faktisk er vi her hos Patriotisk Selskab så forundrede over vores tyske kollegas resultater, at vi med hjælp fra Hofmansgavefonden vil efterprøve hans dyrkningsanvisninger. Derfor har vi nu anlagt et forsøg på to lokaliteter, henholdsvis Bramstrup ved Odense og Hofmannsgave på Nordfyn, fortæller Troels Toft.

- Med udbytter på 12,22 ton i en Tommi-brødhvede og 12,44 ton i Hattrick-foderhvede er der måske noget, vi kan lære af Hansgeorg Schönberger. Derfor har vi anlagt et forsøg, der følger den dyrkningsanvisning, han har givet under sin deltagelse i konkurrencen, og hvor vi prøver at finde ud af, om der er enkeltfaktorer, eller det er hele strategien, der samlet giver udslaget.

For at føje sport til skade klarede Hansgeorg Schönberger sig endda med den lavere N-tilførsel på 213 kilo N/ha mod Troels Tofts 238 kilo N/ha i sin Cubus vinterhvede. Konkurrencebetingelser sætter ifølge de tyske regler ingen begrænsninger på kvælstofmængden.

- Så markant en forskel i forhold til ellers optimalt ukrudts- sygdoms- og skadedyrsbehandlede parceller, hvor jeg har høstet 99,8 hkg/ha i brødhvede og 107,2 hkg/ha i foderhvede, må skyldes forhold omkring rodudvikling og optagelse af næringsstoffer, som vi skal have set nærmere på.

Troels Toft ser især kombinationen mellem plantetal helt nede på 200 planter pr. kvadratmeter, 30 kg N/ha om efteråret og en delt vækstreguleringsstrategi med anvendelse af både Moddus og CCC, som en af årsagerne.

- Schönbergers anvendelse af flere forskellige mikronæringsstoffer, både enkeltvis og i blandinger er ligeledes interessante spørgsmål at få afklaret under danske forhold, ligesom grundidéen i hans svampestrategi skal afprøves, og sammenlignes med en optimal sprøjtestrategi fra Patriotisk Selskab, lyder det.

Ifølge konkurrencereglerne er det det økonomiske resultat, der afgør konkurrencen. Deltagernes høstudbytte og hvedeafregningprisen med forskellige kvalitetstillæg og –fradrag, og alt sammen fratrukket behandlingsomkostninger til såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler og maskiner.

Her blev vinderens nettoresultat 1.1197,85 euro/ha mod Troels Tofts 1.039,27 euro/ha. Schönbergers samlede behandlingsomkostninger var ganske langt over den danske deltager. Især tyskerens 152,40 euro/ha til plantebeskyttelsesmidler mod Troels Tofts kun 67,76 euro/ha.

Læs også