Majs som kraftfoder

(LANDBRUG SYD) Dyrkning af kolbemajs eller majs til modenhed er et alternativ til roepiller og byg.

Siloensileringsmajs er og bliver nr. 1, såvel fodringsmæssigt som økonomisk. Majsensilage og græs som hovedfoder har dog begrænsninger i optagelsen – majsensilagen i år bliver vel på 1,2 kg tørstof pr. foderenhed, og i nærheden af fire kg foder pr. foderenhed. Der skal så også andet til for eksempel kraftfoder - roepiller med videre eller – kolbemajs.

Det optimale foderniveau med optimal udnyttelsesgrad er svært at ramme i dag. Amerikanske køer med ydelse på 16.000 liter mælk fodres med store mængder silomajs og græs, samt ekstra majsstivelse i form af kolbemajs eller kernemajs. Alle ved jo, at majsstivelse er bedre end almindelig kornstivelse, et par ekstra kg mælk skulle det nok kunne blive til.

Der mår være nogle muligheder herhjemme også, majs er en afgrøde, der har et væsentligt større udbyttepotentiale end foderbyg, samt giver mulighed for bedre udnyttelse af gyllen.

Som mælkeproducent er det tvingende nødvendigt at kigge nærmere på alternativer.

Mulighederne er kolbemajs - også kaldet Liesch- kolben- schrot (LKS) og Corn Cob Mix såvel som kernemajs, hvoraf de to sidste bør ses som et alternativ til fodring med korn. Det er trods alt 75-80 procent af planten, som vi høster, såfremt det er de rigtige sorter.

Kolbemajs har med spindel kerner og svøbblade cirka 50 procent tørstof i denne afgrøde, eller cirka 1,9 kg foder pr. foderenhed. Restplanten har også stor gødningsværdi, så det er absolut ikke spildt at lade stænglen blive på marken.

Ved ensileringen skal materialet køres hårdt sammen, så går der ingen varme i stakken. Det er afprøvet i flere år i Sønderjylland. En særdeles ensartet og god kvalitet er resultatet med to til tre foderenheder ekstra oven i foderrationen. Køerne æder meget gerne LKS majs.

Høst/ensileringsprisen er ikke højere end silomajs pr. foderenhed, snarere tværtimod er der en mindre mængde til transport og ensilering. Høst transport og plast med videre, ligger omkring 1.500 kroner pr. hektar, og hvor der høstes 12.000 foderenheder i silomajs vil der tilsvarende blive høstet cirka 9.500 foderenheder i kolbemajs. Det vil sige prisen er 15 øre, foruden dyrkningen på cirka 60-65 øre pr. foderenhed – i alt cirka 75-80 øre ved egen avl.

Ved køb vil prisen i stak være omkring de 95-100 øre, og det er nok for billigt for et sådant ensartet og godt foder. Skal der i stedet købes byg er prisen her omkring de 85 kroner eller 85-88 øre plus valsning. Da majsstivelse (bypass) jo er bedre end bygstivelse er det vel omkring 10-15 øre mere værd.

Der er også mulighed for tørring på et græstørreri. Med 1,05 kg foder pr. foderenhed og en tørstofprocent omkring de 90 procent bliver det 0,95 tørstof pr. foderenhed – altså det samme som ensileret LKS majs.

Der er lige et lille problem. Tørringsomkostningerne er på omkring 25-30 øre pr. kg uanset vandprocent. Og ekstra transport – det opvejes dog til dels af ensileringsomkostningerne.

Ved tørret majs som en handelsvare vil en bedre fordeling mellem køber og sælger være mere rimelig – det vil sige, så en tørret vare hjemme på lager hos jer ligger omkring de 1,05 kroner pr. kg eller cirka én krone pr. foderenhed leveret her i høst november direkte fra tørreriet.

Ovenstående gælder stort set også for CCM majs. Her har vi et bedre produkt. Det vil sige 0,9 kg pr. foderenhed, men udbyttet er også lavere cirka 10 procent mindre vel omkring 8.500 foderenheder. Ensileringsomkostningerne er de samme. Her høstes kun kolben og spindeldelen kan varieres fra 15-75 procent.

Kernemajs kan også ensileres. Når kernemajs i stedet høstes med mejetærsker falder udbyttet yderligere cirka 10 procent. Det vil sige cirka 7.500 foderenheder eller cirka 9.000 kg tørret vare med en tørstofprocent på cirka 65. Den påkrævede valsning, som kan ske med en transportabel vådvalser, koster omkring 10 øre pr. kg vådvare.

Alternativt er høstning og derefter tørring. Udgiften til tørring af majskerne ligger omkring 15-20 øre pr. kg vådvare, men her får vi et produkt, der kan anvendes til alle husdyr i blandinger og enkelte tilfælde rent (til høns) eller tørvalset i fuldfoderet til køer. Tørstofprocenten er så oppe på 85-90, og der skal kun 0,8 kg til en foderenhed. Prisen for tørret majs er omkring 1,20 kroner pr. kg eller cirka 1,05 kroner pr. foderenhed.

Læs også