15.000 KFUM-spejdere i sædskiftet

(Effektivt Landbrug) Selv om Pandebjerg I/S kun lægger jord til en enkelt uges spejderlejr i sommeren 2005, påvirker det allerede nu markplanen. – En spændende udfordring, kalder Ivar Castenschiold aftalen med KFUM-spejderne.

Til dagligt lever og bor cirka 26.000 mennesker i Nykøbing F. Når indbyggertallet i begyndelsen af juli måned 2005 nærmer sig en fordobling, har det ikke det fjerneste med ændringer i de kommunale strukturer at gøre.

Den momentane befolkningsforøgelse i kommunen skyldes i stedet KFUM-spejderens korpslejr, der i 2005 skal foregå på et 110 hektar stort areal beliggende mellem Ny Kirstinebergs bygningskompleks og Guldborgsund.

»Guldborgsundlejren« bliver navnet på den lejr, hvor omkring 15.000 danske og et par tusinde udenlandske spejdere i alderen 11 til 18 år skal opholde sig. KFUM-spejderne afholder en korpslejr hvert femte år i Danmark, hver gang på et nyt sted.

- Det er da både en spændende og en stor udfordring for os, siger Ivar Castenschiold, Pandebjerg og Ny Kirstineberg godser.

Han har, blandt andet som byrådsmedlem i Nykøbing Falster Kommune, siden spejdebevægelsens første kontakt til Nykøbing Kommune været involveret i planlægningsarbejdet.

- Eller netop ikke. For da det blev klart, at man havde kig på Ny Kirstinebergs jorde, var jeg naturligvis inhabil og kunne derfor ikke deltage i beslutningsprocessen, siger han.

At det har værdi at udvise imødekommenhed såvel fra godsets side som for Nykøbing Falster Kommune tvivler Ivar Castenschiold ikke på.

- Det betyder da meget for byen og kommunen hernede i et såkaldt udkantsområde at opnå omtale og tilknytning blandt de mange spejdere, deres forældre og pårørende. Og vi er da glade for at kunne hjælpe byen.

Projektet har grebet ind i driften af Pandebjerg I/S i årene op til den store spejderlejr. Det har blandt andre den hidtidige forvalter Michael Dam og driftslederen for det nye fælles driftsfællesskab med Gl. Kirstineberg, Poul Nyvang taget hånd om.

En del af teltlejren optager en 45 hektar stor mark, hvor der i år blev høstet engrapgræs. I de resterende 65 hektar op til de i alt 110 hektar, der skal bruges til lejren, har der været vinterhvede. Denne mark er netop direkte sået med en græsblanding for at blive klar til lejrlivet næste sommer.

- Det er DLF-Trifolium, der har sponseret frøet, som er en såkaldt sportsblanding, fortæller Ivar Castenschiold.

- I markplanen skulle der have været sukkerroer i hvedemarken. Derfor skubber det lidt rundt på sædskiftet i en årrække fremover, og vi må til næste år tage et areal ind til sukkerroer, der nok ikke er helt så optimal til formålet.

Udover marken lejer KFUM-spejderne sig ind i maskinhuset og halmladen på Ny Kirstineberg for at få lagerplads til de enorme mængder madforsyninger, der skal være til rådighed under lejren.

- Vi regner med, at der vil være folk omkring os konstant i en tre ugers periode, konstaterer Ivar Castenschiold.

For en uge siden blev der på engrapræsmarken afholdt en slags prøvelejr for spejderledere fra hele landet. Og allerede nu er de fysiske forberedelser ved at være synlige i form af en rende gennem marken til nedgravning af kloakslanger.

Sejlturen mellem Ny Kirstinebergs mark og Middelaldercentret på Lollandssiden af Guldborgsund blev også prøvesejlet i sidste uge.

- Der bliver etableret en hel by med hospital, læger, brandvæsen og renovation, vand- og el-forsyning, kloak og parkeringsarealer og meget mere. Men jeg vil sige, at de arbejder meget professionelt og har godt styr på tingene, siger Ivar Castenschiold og pointerer at kontrakten med spejderkorpset for længst er på plads, og at det nu er op til parterne at få det hele til at fungere.

Året igennem følger Effektivt Landbrug fem bedrifter, hver med deres hovedproduktionsgren; kvæg, svin, planter, maskinstation og skovbrug. Planteavlen repræsenteres i 2004 gennem en artikelserie fra Ny Kirstineberg og Pandebjerg Godser på Falster.

Som led i et glidende generationsskifte indtrådte sønnen Axel Castenschiold i 2000 med 50 procent i ejerskabet af de to godser, der herefter benævnes Pandebjerg I/S. Forældrene, hofjægermester Anne Dorthea Tesdorpf Castenschiold og Ivar Castenschiold, har drevet godserne Ny Kirstineberg og Pandebjerg siden 1963.

Pandebjerg I/S’s 640 hektar store markbrug drives fra 1. september 2004 af et driftsselskab sammen med nabogodset Gl. Kirstineberg, der har Linnèa Treschow og Lars Hvidtfeldt som ejere. Herefter får Gl. Kirstinebergs hidtidige forvalter, Poul Nyvang, ansvaret for driftsfællesskabet, og administrationerne af de to godser integreres og styres fra godskontoret på Gl. Kirstineberg.

Pandebjerg I/S’ samlede areal består af 250 hektar på Ny Kirstineberg, 160 hektar på Pandebjerg, 40 hektar ved travbanen i Nykøbing og yderligere to gårde, Nygård og Axelborg, på henholdsvis 90 og 60 hektar samt tilforpagtede 35 hektar. Dertil kommer Ny Kirstineberg Storskov, Hervigskoven og Klodskov, i alt cirka 175 hektar.

Sukkerroerne er med 115 hektar en væsentlig afgrøde. Dertil kommer markfrø i godt 60 hektar samt et lignende areal med vinterraps og markærter. Næsten 340 hektar med korn domineres af små 200 hektar med maltbyg. Godt 100 hektar med foderhvede anvendes til godsets slagtesvineproduktion, der netop i år øges fra 5.200 til 9.500 slagtesvin årligt. I godsets aktiviteter indgår desuden 10 hektar med surkirsebær, 5 hektar juletræer og et udbygget jagtvæsen.

Læs også