Græsningsprojekt på Mandø

(LANDBRUG SYD) Ribe Amts Familielandbrug har sammen med lodsejere på Mandø etableret et demonstrationsprojekt omkring græsning.

Mandø er kendt af de fleste. Hvad enten det er for idyllen i byen, den storslåede udsigt fra digerne over Vadehavet, fårenes afgræsning af strandengene og digerne eller det rige fugleliv.

Det er værd at værne om. Derfor har et hold af lodsejere samt Ribe Amts Familielandbrug etableret et demonstrationsprojekt, hvor formålet er, at finde den bedste kombination af beskyttelse af det rige fugleliv, den særegne flora og en økonomisk attraktiv mulighed for afgræsning for lodsejerne. Dette skal ses ifølge Ribe Amts ønske om en nedsættelse af græsningstrykket.

Projektet blev igangsat 1. januar i år og løber over to år. I projektet deltager desuden Ribe Amt vedr. fugletællinger og vegetationsudvikling samt Direktoratet for FødevareErhverv i Tønder, som jordbesidder.

For at opfylde målsætningen har parterne i projektet skitseret et nyt afgræsningssystem, der har været prøvet af i indeværende græsningssæson. Ved hjælp af forskellige hegnssystemer- og typer er digerne og forlandet blevet opdelt i områder, og afgræsset med forskelligt udbindingstidspunkt i de enkelte områder.

Det har været for at se, om der kunne registreres en forskelligartet udvikling i vegetationen i de enkelte områder ligesom ynglefuglene på denne vis har fået forholdsmæssig mere ro.

I de praktiske foranstaltninger i forbindelse med projektet har lodsejerne udvist stor ihærdighed – det både med den megen hegning samt kontakt til entreprenører i forbindelse med etablering af tre nye færiste på øen. Det har været nødvendigt at etablere færiste for styre afgræsningen samtidig med at det skulle skabe mindst mulig gene for trafikken til og rundt på øen.

Den nye færist uden for diget er naturligt nok den mest synlige, da det er den gæsterne krydser ved ankomst til øen. Der er blevet stillet helt specielle krav til denne, eftersom den saltvandspåvirkes af tidevandet to gange i døgnet.

Projektet skal nu til at evalueres efter en veloverstået 1. græsningssæson. Styregruppen bag projektet gør dette i løbet af efteråret, hvor der samtidig vil blive lagt strategi for den kommende sæson. Der er allerede en række nye tiltag på tegnebrættet.

Meningen med projektet er også, at erfaringerne fra dette projekt skal videreformidles til lodsejere langs den øvrige del af vadehavsområdet. Derfor er det en oplagt mulighed for disse lodsejere at hente inspiration i projektet angående hegnstyper, hegningsstrategi, strømafbrydere ved tidevand, saltvandspåvirkning mm.

- Vi afholder derfor demonstrationsvandring tirsdag 21. september med deltagelse af lodsejere, Ribe Amt, Direktoratet for FødevareErhverv samt Ribe Amts Familielandbrug. Her vil vi vise de foreløbige resultater frem og komme ind på det videre forløb. Vi mødes på P-pladsen ved Mandøcentret i Vester Vedsted kl. 10.15. Vi forventer at være færdige ved 15-tiden og undervejs serveres der et let måltid på Mandø Kro. Turen er gratis og alle er velkomne, lyder det fra natur og vildtplejekonsulent, Peter Borgen, Ribe Amts Familielandbrug.

Læs også