Velkommen indenfor

(LANDBRUG FYN) Seks fynske landbrugsbedrifter deltager i det landsdækkende »Åbent Landbrug« arrangement på søndag den 19. september.

Når landbrugsbedrifter om efteråret i samarbejde med Landbrugsraadet og Landbrugets Samfundskontakt hidtil har inviteret besøgende indenfor, har det været til »Grøn Søndag«. Med tilførsel af flere ressourcer og økonomiske midler fra landbrugets basisorganisationer er arrangementet nu skruet op - under den nye betegnelse »Åbent Landbrug«.

Over 50 landbrug landet over er på søndag, den 19. september, klar til at vise bedrift, stalde, dyr og markbrug frem for de mange tusinde, som hvert år bruger nogle timer en sensommersøndag til at se og røre ved dansk landbrug.

På Fyn holdes der »Åbent Landbrug« i seks bedrifter.

På Grambogård ved Tommerup vil man i bogstaveligste forstand kunne følge fødevarerne fra jord til gård, idet der på stedet er 220 RDM-køer og eget gårdmejeri og slagteri - med distribution af varer til hele landet.

I tilgift vil publikum på et naboareal kunne følge årets fynske mesterskab i pløjning.

Også på gårdmejeriet Hestehavegård ved Gislev er der lejlighed til at se og smage på produkterne. Her har Jens Harrekilde en stor jerseybesætning samt vandbøfler og engelsk parkkvæg.

I den nye stald hos Annette og Henning Lassen på Skovlykke i Kølstrup vil der ligeledes være lejlighed til at se kreaturer. Gården har 115 køer, og interesserede vil endog få mulighed for at prøve at malke en ko.

Hos Britta og Torben Bang kan man også se malkekvæg. Det sker på Mosegård i Haare, medens parret på deres gård i Ørsbjerg ved Aarup giver publikum lejlighed til at gå en tur i en slagtesvinestald.

Denne - i dag mere sjældne - mulighed for at se moderne svineproduktion indefra er også til stede på Saxegård mellem Ullerslev og Langeskov, hvor Marianne Kristensen og Poul Bjarne Hansen viser deres 150 søer og slagtesvin frem for alle interesserede.

Endelig kan publikum også få et indblik i pelsdyrproduktion. Hanne og Jens Jørgen Madsen fremviser på søndag deres 3.000 minktæver i minkfarmen på Allerup Skovgård. Og såmænd vil en mannequin to gange i dagens løb præsentere det færdige pelsværk fra produktionen.

Læs også