Fynsk virksomhedsdatabase mangler landbrug

(LANDBRUG FYN) www.uddannelsefyn.dk præsenterer fynske virksomheder og giver en bred oversigt over uddannelsesmulighederne på Fyn. Men fynsk landbrug er - endnu - kun svagt repræsenteret.

I et samarbejde mellem arbejdsmarkedets hovedorganisationer DA og LO samt Arbejdsmarkedsrådet Fyn og Fyns Amt er der etableret en hjemmeside med information om uddannelse og erhverv på Fyn.

Hjemmesiden www.uddannelsefyn.dk henvender sig til personer - primært unge - der står over for et uddannelses- og/eller erhvervsvalg. Ud over en oversigt over uddannelsesmulighederne på Fyn lige fra grundskole til voksenuddannelse består hjemmesiden af en virksomhedsdatabase med præsentation af fynske virksomheder.

Det er gratis at få sin virksomhed præsenteret i databasen, der - ligeledes gratis - kan opdateres mindst en gang om året. Hver virksomhed er præsenteret med oplysninger, der kan have interesse i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvalg, blandt andet branche, jobtyper i virksomheden og de ansattes uddannelsesbaggrund.

Virksomhedsdatabasen benyttes af vejledere, lærere, forældre, elever og andre, som søger viden og information om uddannelse og erhverv på Fyn.

Databasen indeholder p.t. profiler af godt 800 fynske virksomheder, men målet er at få mange flere med, så tilbudet til de uddannelses- og jobsøgende bliver så bredt som muligt.

- Det fynske landbrug - både de enkelte bedrifter og rådgivningsvirksomheder m.v. - er endnu kun »tyndt« repræsenteret i oversigten over fynske virksomheder, oplyser Torben Hultgren, der er koordinator og projektmedarbejder ved uddannelsefyn.dk.

- Det vil vi gerne have gjort noget ved, da mange er interesseret i en uddannelse eller et job inden for landbruget og landbrugsrelaterede virksomheder, påpeger Torben Hultgren. Han opfordrer derfor så mange som muligt i fynsk landbrug til at lade deres virksomhed registrere i databasen.

Det kan enten ske ved at ringe til Fyns Amts Vejlednings- og Udviklingssekretariat, telefon 6556 1444, hvorefter man vil blive kontaktet af en projektmedarbejder, som vil være behjælpelig med tilmelding til databasen. Eller man kan fra hjemmesiden www.uddannelsefyn.dk under menupunktet »Virksomheder« foretage en elektronisk tilmelding under »Firma tilmelding«.

Læs også