Svineformand: Eskelund skader erhvervets image

(LANDBRUG FYN) Det er i orden at straffe svineproducenter, som er ude i ekstrem overproduktion, mener formanden for Agrogårdens svineproduktionsudvalg.

Det gavner ikke erhvervets image, når store svineproducenter producerer for mange svin.

Det fastslår formanden for Agrogårdens svineproduktionsudvalg, Peder Enggaard, i en kommentar til Eskelund-sagen, hvor landets største svineproducent, Erling Lerche-Simonsen, har fået påbud om at skære sin produktion drastisk ned af Jordbrugskommissionen for Fyns Amt.

- Der skal være plads til mindre udsving i produktionen, men hvis Eskelund har overskredet tilladelsen i den målestok, som det fremgår af medierne, så har man selv inviteret til, at der »falder brænde ned«, siger Peder Enggaard, som finder det helt i orden, at ekstreme produktionsoverskridelser bliver straffet.

- Så vidt jeg er orienteret, så har Eskelunds overproduktion stået på igennem flere år. Det er naturligvis helt uacceptabelt. Det tegner et negativt billede af vores erhverv. Folk kan simpelthen ikke forstå det, tilføjer Peder Enggaard, som mener, at Eskelund i den aktuelle sag er gået langt ud over, hvad man kan tillade sig.

Kort fortalt går sagen ud på, at landets største producent af svin, Eskelund A/S på Vestfyn, skal skære meget drastisk ned i mængden af svin. Antallet af dyreenheder på ejendommen Eskelund skal skæres ned til knap 30 procent af det nuværende niveau på 1183 enheder.

Den anden store ejendom i selskabet, Gaunbygård, skal skære tilsvarende ned for at leve op til kravet om tilhørende areal, hvor der skal spredes gylle. Jordbrugskommissionen for Fyns Amt giver Eskelund et halvt år til at følge påbudet. Følges det ikke, kan det ende med tvangsbøder.

Jordbrugskommissionen tog hul på sagen i august sidste år, og overtrædelsen af antallet af dyreenheder har stået på et antal år, har sagsbehandler Kasper Sørensen, Jordbrugskommissionen for Fyns Amt, oplyst til Landsudvalget for Svin.

Samtidig med, at formanden for Agrogårdens svineproduktionsudvalg finder det i orden at straffe ekstrem overproduktion, peger han på, at antallet af producerede svin varierer i enhver svinebesætning over tid. Antallet af grise kan således variere i op- eller nedadgående retning på grund af bedre effektivitet eller akutte sygdomsudbrud i besætningen. Det skal der være plads til, mener han.

- Jeg håber ikke, myndighederne hænger sig i bagateller forstået på den måde, at vi bliver bedømt på den sidste gris. Vi prøver alle sammen at balancere så tæt på de 100 procent som muligt i forhold til den produktionstilladelse, vi har fået. Men nogle år ligger man måske på 96 procent. Andre år på 104 procent. De udsving skal der være plads til, ellers bliver det helt umuligt at styre for den enkelte svineproducent, siger Peder Enggaard, der selv har en svineproduktion i Hjelmerup ved Tommerup.

Læs også