Spar penge på planteværn

(Effektivt Landbrug) Omkostningerne til planteværn er afhængig af afgrødevalg, men det kan betale sig at have styr på udgifterne, viser analyse fra LandboCentrum.

Der er stor forskel på dækningsbidragene indenfor alle driftsgrene. De dygtigste kan få flere tusind kroner mere ud af indsatsen i mark og stald end de dårligste. Samme mekanisme virker - om end i mindre målestok - når det gælder planteværn. En analyse lavet af driftsøkonomikonsulent Trine Leerskov, LandboCentrum i Borup, viser, at udgifterne til planteværn varierer betydeligt fra bedrift til bedrift. Også her sikrer effektivitet en bedre økonomi.

Analysen, der baserer sig på medlemmernes driftsregnskaber, opererer med et normtal på 500 kroner i markplanen til planteværn, og afvigelserne fra normen er stor.

- Den effektive landmand bruger kun 7 kroner mere til planteværn end normen i markplanen, mens den landmand, der ikke går så højt op i effektiviteten, bruger 154 kroner mere end normangivelsen og 147 kroner mere end den effektive landmand, fortæller Trine Leerskov, som tilføjer, at den gennemsnitlige afvigelse i forhold til normtallet ligger på 75 kroner.

Hun understreger, at normtallet i markplanen er et standardtal, som ikke kan anvendes som direkte måltal. For at få en mere målbar markplan, kræver det langt flere oplysninger om forholdene i marken end det, der er lagt op til i den anvendte markplan. Desuden spiller vejrlig og bonitet en væsentlig faktor for, hvor meget planteværn, der skal anvendes det enkelte år. Kan efterårssprøjtningen f.eks. klare ukrudtet. Eller skal der mere til?

Men under alle omstændigheder er der penge at spare for den omkostningsbevidste landmand.

- En 10 procents besparelse på udgifterne til indkøb af planteværn svarer til 50-60 kroner pr. hektar. Hvis man dyrker 100 hektar eller mere, bliver det også til en slat penge, der kan mærkes på bundlinien, påpeger Trine Leerskov, som tilføjer, at det naturligvis kræver en indsats af landmanden.

Omkostningerne til planteværn er selvfølgelig også afhængig af afgrødevalg. Normen for f.eks. vinterhvede og raps ligger væsentlig højere end normen for vårbyg og triticale. Og af de driftsregnskaber, som er udgangspunkt for analysen, fremgår det ikke, hvor meget den enkelte afgrøde rent faktisk har forbrugt af planteværn.

Det rokker dog ikke ved nødvendigheden af at »holde hus« med stykomkostninger som udsæd, gødning og planteværn.

- Når vi ser på dækningsbidraget, så er det udbytte og pris, der påvirker resultatet mest. Men det er også vigtigt at have styr på stykomkostningerne. Rettidig omhu betyder rigtig meget på bundlinien, understreger Trine Leerskov, som samtidig peger på, at tanken med at spare omkostninger naturligvis ikke giver mening, hvis det resulterer i et lavere dækningsbidrag.

- Driftsledelse, tilføjer hun, er fortsat alfa og omega for resultatet af planteavlen - både hvad angår pasning af marken, logistik og investeringer - men så sandelig også af indkøbet af råmaterialerne, der skal bruges til fremskaffelse af et godt produkt, der giver en indtjening, der kan mærkes.

Danske landmænd får et nyt middel til rådighed, når de til efteråret skal bekæmpe ukrudt i vintersæd som byg, hvede og rug. Det er midlet Pelican, som er udviklet af Cheminova og distribueres af Nordisk Alkali, som forestår salg, markedsføring og teknisk information i Danmark.

Pelican anvendes alene eller i blanding med andre midler, f.eks. »minimidler«, Oxitril og Boxer. Anvendt alene har produktet ifølge Nordisk Alkali særdeles god virkning over for små planter af f.eks. agerstedmoder, ærenpris og tvetand. Og som blandingspartner kan der findes en løsning på stort set alle betydende ukrudtsproblemer i vintersæden. Der er ingen sprøjtefrist, men det anbefales ikke at bruge midlet efter vækststadium 31.

I Danmark leveres Pelican i sampak med Oxitril (2 x 1 liter Pelican + 1 x 5 liter Oxitril i en karton som er salgsenheden). Storpakningen giver forbrugeren større valgfrihed til at anvende produktet efter ønske og behov. Nordisk Alkali oplyser, at der kun er produceret en mindre mængde Pelican, som er til rådighed for det danske marked i den kommende efterårssæson.

Læs også