Frøhøst mellem byger

(Effektivt Landbrug) Motorvejstrafikanterne spærrede øjnene op, da frøhøsten i onsdagens bygevejr gik i gang på Sanderumgaard Gods sydøst for Odense.

Alle i landbruget - heriblandt Effektivt Landbrugs »Høst Tour 2004« - venter spændt på, at årets høst for alvor kommer i gang. Kun i de tidligste frøafgrøder har de første mejetærskere været ude i mellem bygerne i de seneste halve snes dage, blandt andet på Lolland-Falster og Fyn.

Endnu venter starten i vinterbyggen, der på de lette jorde er ved at være tjenlig til høst. Men indtil videre har den kolde og regnfulde sommer drillet landmændene - og så sandelig også feriefolket.

Derfor vakte det behørig opsigt for mange bilister, da en stor gul New Holland mejetærsker i onsdags i en mindre støvsky - med tunge regnvejrsskyer i horisonten - var i gang i en stor frøgræsmark ud til den fynske motorvej.

Blandt andet havde DLF-Trifoliums nærliggende afdeling i Højme flere forbipasserende landmænd i røret, som ville høre mere om, hvilken frøart der var tale om, og om det haster med at starte frøhøsten.

Hos frøfirmaet kunne man oplyse, at der var tale om en tidlig sort af stivbladet svingel, og ikke rødsvingel, som nogen kunne foranlediges til at tro, da høsten foregik direkte på roden.

Langs motorvejen sydøst for Odense var det Sanderumgaard Gods, som havde indledt årets mejetærskning. Altså næsten lige uden for redaktionens dør, og i al hast tog »høst-touren« derfor på årets første opgave.

Men allerede på vejen ud af markvejen gennem skoven viste de første regndryp sig på forruden af den firehjulstrukne Ranger, som Ford Motor Company har stillet til rådighed for avisens tur rundt i det danske høstlandskab i de kommende uger.

- Nu gik det ellers lige så godt, lød det fra mejetærskerpilot Jesper Larsen og traktorfører Lars Christensen, mens tanken med frøet af stivbladet svingel i det begyndende regnvejr blev tømt over i transportvognen.

- Vandprocenten er kun 15, og marken ser ud til at give ganske godt, lød vurderingen fra Jesper Larsen, inden den store New Holland TF 78 med dens 30 fods-skærbord måtte køres i ly, selv om der endnu manglede to timers høstarbejde i den 30 hektar store mark med stivbladet svingel af sorten Rido.

Høsten var dog for alvor startet på Sanderumgaard, og efter torsdagens bygevejr blev de resterende fem hektar frø i fredags bjærget fra marken ved den fynske motorvej - alt imens de forbipasserende feriegæster kunne glæde sig over, at vejrudsigten i bilradioen endelig kunne love, at sommeren måske er på vej.

Det samme fromme ønske har landmændene, der nu kan følge trop efter Sanderumgaard og øvrige de første frøavlere på Fyn og Sydhavsøerne med bjærgningen af de tidlige frøarter - og vinterbyggen.

Det beretter Effektivt Landbrug’s høst-tour meget mere om i de kommende uger. Allerede i denne uge er der således bestilt billet til Ford Ranger’en på bornholmerfærgen, og derfor vil man i næste uge kunne læse om høststarten i det allerøstligste Danmark.

Effektivt Landbrug’s Høst-tour 2004 modtager gerne opkald med aktuelle historier eller høstoplevelser. Og er vi på din egn, kigger vi gerne forbi.

Høstredaktionens telefonnummer er i denne uge 63 38 25 33.

Driftsleder Henrik Terp er udmærket tilfreds med starten på årets høst. Faktisk blev udbyttet efter sidste uges tærskning af 30 hektar stivbladet svingel det højeste i de tre år, hvor Sanderumgaard Gods har haft denne frøafgrøde på markplanen.

- Efter alt er vejet på brovægten, kan vi konstatere et udbytte på 1800 kg råvare pr. ha, oplyser driftslederen, der samtidig vurderer, at afrensningen vil ligge på niveau med i fjor. Det vil sige omkring 8 procent.

- Det vil betyde en avl på 1560 kg pr. ha, hvilket må siges at være ganske fornuftigt, sammenlignet med sidste års gennemsnit på landsplan på 1300 kg renvare pr. ha stivbladet svingel.

I det hele taget er afgrøden kommet godt i hus, trods det svingende vejrlig. Således blev den gennemsnitlige vandprocent opgjort til 15 i de prøver, som under høsten i sidste uge var blevet indleveret til godsets frøaftager, DLF-Trifolium i Højme.

Sæsonen har budt på gode betingelser for stivbladet svingel, der på landsplan er en lille afgrøde, som dyrkes på lettere jorde.

- Den har fået passende med nedbør, og afgrøden stod op og fik en god bestøvning. Samtidig gav den efterfølgende regn i juni en god fylde i kernerne. Det fugtige vejr har naturligvis her på det sidste bevirket en del grønt i afgrøden, men ikke i et omfang, så det har voldt mejetærskeren problemer, siger Sanderumgaards driftsleder, der nu er i færd med at bringe vandprocenten ned på 12,5, inden den store stak frø skal til DLF-Trifolium for at give plads til nyhøstet korn i plansiloen.

På frømarken står den store fynske halmentreprenør Halm 80 for halmbjærgningen. Halvdelen anvendes i godsets halmfyr, medens resten sælges. Derefter forestår to afpudsninger af de 30 ha stivbladet svingel i løbet af efteråret, inden der sluttes af med tildeling af 70 kg N pr. ha.

Næste høstopgave er rødsvinglen på den nærliggende herregård Rønningesøgaard, som der samarbejdes med omkring høstarbejde og mandskab. Derefter følger mejetærskningen af egne 35 ha rødsvingel og 20 ha strandsvingel, inden kornhøsten går i gang.

I alt skal Sanderumgaards 30 fods New Holland-mejetærsker i denne sæson høste 700 hektar afgrøder.

Sydøst for Odense - ved Davinde.

Godsejer Erik Vind

583 ha med korn, frø og sukkerroer, samt 30 ha med kartofler

25 ha med juletræer

180 ha skov

Med Rønningesøgaard, Rønninge, om høst og mandskab

Med Kærbygaard, Fraugde, om såning (Horsch-system)

Læs også