Vanding er ikke bare vanding

(LANDBRUG SYD) Et nøjagtigt vandingsregnskab ventes at øge udbyttet i de marker, hvor der vandes optimalt. Sønderjysk forsøg taler sit tydelige sprog om vigtigheden af vanding.

»Vand er liv«. Sådan skrev en skoleelev i sin afsluttende skriftlige danskeksamen i 9. klasse, og hvad er mere rigtigt…? Ulempen for eleven var bare lige, at han ikke skrev andet end de tre ord, så karakteren var 00…

Som landmand er vand netop liv for planter og dermed høst. Får afgrøderne ikke tilstrækkeligt med vand, bliver resultatet derefter. Vand kan ikke undværes – og kommer det ikke naturligt fra oven, er det nødvendigt med kunstvanding.

En selvfølge for vores læsere, men ikke desto mindre har DSH i Løgumkloster netop i år startet et vandingsforsøg hos gårdejer Alex Beck på Krusåvej 12 i udkanten af Løgumkloster, hvor der laves en særdeles detaljeret styring af den mængde vand, de enkelte marker får.

En ca. to hektar stor vårbygmark danner basis for forsøget. Marken er delt op i tre parceller, hvor der henholdsvis vandes optimalt, vandes med start en uge for sent og en parcel, hvor der slet ikke kunstvandes – og lad det være slået meget fast – det er imponerende at se forskellen.

Skillelinien mellem parcellerne er markeret med en hvid pind, men denne formiddag er der så meget syn for sagen, at pindene sagtens kan flyttes. Når vi går op langs køresporene i marken, er det muligt på afstand at se, hvornår vi kommer til næste parcel – kornet står højere og flottere afhængig af vandtilførslen.

- Her er planterne nærmest vanskabt, konstaterer Alex Beck i det område, hvor der slet ikke er udført kunstvanding.

I den modsatte ende står kornet flot, og Alex Beck er ikke i tvivl om, at her vil udbyttet blive godt. Her er der startet på kunstvandingen på rette tidspunkt, og det tørre forår betyder, at forsøget har optimale betingelser for at blive en succes.

Forsøget laves på en sandet mark, hvor netop vanding er endnu mere vigtig end på de lerjorde, der findes flere steder i vores område.

- Jeg har ikke kapacitet til og mulighed for at vande fuldt ud på alle mine marker, og forsøget her og beregningerne af underskuddet er en rigtig god løsning, konstaterer Alex Beck.

Tidligere vandede han mere tilfældigt på markerne. Når han fandt ud af, at det var ved at være tid for vanding, blev vandkanonerne kørt i stilling, og kunstvandingen kunne starte.

- Før vandede jeg alle marker, men jeg har fundet ud af, at det er nødvendigt at vælge ud. Det er klart bedre, at jeg vander 80 procent af mine marker 100 procent, end alle får noget vand uden at få nok, fortsætter den sønderjyske landmand.

Netop spørgsmålet om, hvornår marken har fået nok, er en vigtig del af forsøget og aftalen med DSH om vanding.

Tidligt i foråret blev der taget fat på registreringen af nedbøren i området. Via tallene fra DMI tastes på computer ind, hvor meget vand, der er kommet på både forsøgsmarken og Jens Becks øvrige marker, hvor mange millimeter, der er kommet via kunstvanding, og via programmets oplysninger beregnes, hvor meget vand, der skulle være kommet for at være optimal for den enkelte afgrøde.

Nogle marker er ikke blevet vandet, og så lyder meldingen på minus 60 millimeter. De andre marker vandes ud fra det minus, statistikken viser. Når der er et underskud på mere end 30 millimeter, gælder det om at få vandingsmaskinerne kørt i stilling for at sikre den størst mulige udbytte.

- Jeg har hidtil ligget på et udbytte på 50-52 tønder pr. hektar, men med en optimal vanding ventes det, at jeg kan nå op på 60 tønder på de marker, fortæller Alex Beck, der er meget begejstret for systemet, han gerne anbefaler til andre.

Alex Beck er ikke edb-nørd – han har end ikke en computer. Derfor indtelefoner han tallene til DSH, der fører det vandingsregnskab, der på sigt skal få udbyttet i vejret – vand er liv.

Læs også