Vejen jævnet for traktortræk

(LANDBRUG FYN) Vestfyns Landboungdoms første stævne på plads i Broby på lørdag.

Efter en kort og turbulent forberedelse er vejen nu jævnet for Vestfyns Landboungdoms første traktortræk på lørdag kl. 10-16. Eller det vil sige næsten. For primus motor i trækudvalget, Jacob Andersen, bevæbner sig i løbet af ugen med svejseudstyr for at konstruere et trepunktsophængt specialredskab, som skal bruges til at glatte banen mellem hvert enkelt træk, så vilkårene bliver så ens som muligt for alle deltagerne.

Der er tilmeldt 28 standardtraktorer fordelt på tre vægtklasser. Dertil 11 specialbyggede traktorer og en enkelt i den såkaldte farmerklasse.

Den praktiske værkstedsopgave, som en af naboerne til stævnepladsen, Fyns Smedejerns Trapper i Broby, velvilligt materialer til, er blot en af en lang række opgaver, som arrangørerne har måttet løse.

- Vi er blevet positivt modtaget mange steder og er taknemmelige for den store hjælp vi har fået - især her på det sidste. Alt i alt har det været en lærerig proces, hvor vi har gjort os nogle erfaringer, som vi vil tage med os i foreningsarbejdet fremover. Vi vil i hvert fald sørge for at få alle væsentlige aftaler på skrift, siger Jacob Andersen, med henvisning til de problemer, der var med at få faste aftaler om en stævneplads.

Valpladsen endte med at blive en grund i Broby mellem Odense Landevej og S.A.B.’s bygninger.

Ind i mellem forberedelserne har Jacob Andersen også fungeret som dommer ved nabokredsen Nordvestfyns Landboungdoms stævne forrige lørdag. På samme måde vil en frivillig fra hver af de øvrige tre fynske kredse være dommere og flagmænd på lørdag.

- Kredsene har et godt samarbejde, og Vestfyns Landboungdom har nydt godt af den know-how, som nabokredsene har i kraft af deres mangeårige erfaringer med at arrangere deres stævner. Vi opfatter ikke hinanden som konkurrenter på nogen måde. Faktisk tror jeg, der er basis for at få formaliseret samarbejdet i et fælles fynsk trækudvalg, forudser Jacob Andersen.

Læs også