Udenlandske eksperter til toksin-seminar i Brædstrup

(Effektivt Landbrug) Pejsegården danner på fredag rammen om en temadag, hvor der sættes fokus på toksin-problemer og mulige løsninger på problemerne.

Firmaet Altech Danmark A/S står fredag den 23. april bag et seminar på Pejsegården i Brædstrup, hvor en række udenlandske eksperter sætter fokus på mykotoksiner.

Emnet er særdeles varmt for tiden – ikke mindst fordi flere landmænd og private rådgivere her i Effektivt Landbrug har stået frem og fortalt om problemer, der kunne tyde på, at der også her til lands er betydelige toksinproblemer.

Senest er Plantedirektoratet gået i gang med at undersøge, om toksiner i kvægfoder kan udgøre en fare for fødevaresikkerheden.

- Fra Alltech Danmarks side vil vi gerne bidrage til en konstruktiv debat om toksiner. Vi har et bredt netværk af udenlandske toksin-eksperter. Og deres viden vil vi gerne dele med danske landmænd, dyrlæger, rådgivere forskere og andre, som har en interesse for emnet, forklarer direktør, Peder Villadsen.

Han understreger, at firmaet selvfølgelig også har en kommerciel interesse i seminaret –primært fordi firmaet har produkter på hylderne, som kan være med til at afhjælpe toksinproblemer.

- Men vores holdning er samtidig den, at vi ved at stå sammen i landbrugserhvervet og ved at udveksle erfaringer kan blive klædt bedre på til at forstå og til at kontrollere de negative konsekvenser, som toksiner kan give for primærproducenterne i husdyrbruget.

Alltech-direktøren undrer sig i øvrigt over holdningen til toksin-problematikken i Danmark. Han peger blandt andet på, at dansk viden og forskning på området halter endog meget langt efter lande som Tyskland, Holland, Canada og USA.

- Den officielle indstilling blandt mange danske rådgivere og i den danske grovvarebranchen har været – og er måske fortsat – at vi ikke har toksinproblemer i Danmark. Men det er altså en kendsgerning, at svinebedrifter i en årrække har haft problemerne inde på livet, ligesom stadig flere kvægbedrifter oplever noget, der i hvert fald minder om toksinproblemer.

- Disse problemer kan der være mange årsager til, men den hidtidige holdning – hvor man stort set har afvist enhver tale om eventuelle toksinproblemer i Danmark - er ikke specielt konstruktivt. Og man kunne da også i denne forbindelse ønske sig, at ikke mindst Dansk Kvæg var mere på forkant med en mulig problemstilling, siger Peder Villadsen, og fortsætter:

- Samtidig kan det da undre, at toksiner ikke er et emne, der er fokus på i danske råvaresammensætninger. I Tyskland er det velkendt, at man i foderstofbranchen har fokus på mykotoksin-problematikken.

- I den forbindelse skal man huske på, at vi i Danmark importerer masser af råvarer til foderblandinger, der stammer fra lande, som har store toksinproblemer, påpeger Peder Villadsen.

Det sker med henvisning til, at verdenshandlen med korn- og sojaprodukter har været stærkt stigende indenfor de seneste to årtier. Iflg. Food and Agricultural Organization of the United Nations, er mere end 25 procent af verdens kornprodukter eksempelvis kontamineret med toksiner.

- Og toksinerne forsvinder vel ikke, bare fordi sojaen sejles over Atlanten, ligesom toksinerne i østeuropæisk korn vel heller ikke forsvinder under transporten til Danmark, pointerer Peder Villadsen.

Han henviser desuden til, at mykotoksiner normalt forekommer i naturen i større eller mindre grad, og at der er iflg. tyske forskningsprojekter er tegn på, at mere ukendte stammer af fusariumtoksiner er mere udbredt i bl.a. ensilageafgrøder end før antaget.

Alltech-direktøren vurderer slutteligt, at toksinproblematikken vil spille en stor rolle i den fremtidige husdyrproduktion – ikke mindst når der tales dyresundhed og fødevaresikkerhed.

Professor Trevor K. Smith, Guelph Universitet, Canada. Foderekspert som blandt andet har forsket i fusarium-toksiner og deres betydning for husdyr – blandt andet synergier mellem forskellige toksiner.

Professor Lon Whitlow, North Carolina State University, USA. Specialist inden for kvægfoder. Leder blandt andet et forskningsprogram, hvor man forsker i toksiners påvirkning på malkekøer.

Professor Jean-Pierre Jouany, Forskningscenter INRA, Frankrig. Har blandt andet forsket i mykotoksiners eventuelle vej fra husdyr til fødevarer.

Christian Scheidemann, teknisk salgsmanager hos Alltech i Tyskland. Foderekspert med ph.d. i animalsk foder. Han fremlægger blandt andet tyske forsøg.

Læs også