GASA vil have mere 6 om dagen

(LANDBRUG FYN) 2003 blev tilfredsstillende for GASA Odense Frugt – Grønt. Danskerne har taget positivt imod 6 om dagen-kampagnen, som fortsætter over de kommende år.

De fynske frugt- og grøntsagsavlere høstede pæne udbytter i 2003. Samtidig stegte solen så voldsomt i Sydeuropa, at producenterne her fik færre afgrøder at gøre godt med.

På den baggrund kunne formanden for GASA Odense Frugt – Grønt, Mogens Christensen, se tilbage på et tilfredsstillende år på selskabets generalforsamling i tirsdags. Nettoresultatet blev på 230.000 kroner mod 223.000 kroner året før.

- Selv om 98 procent af vores omsætning sker på hjemmemarkedet, er prisdannelsen tæt knyttet til det generelle prisniveau for frugt og grønt i Europa, sagde Mogens Christensen og tilføjede, at Sydeuropa nu i en årrække har haft somre, der har begrænset den traditionelle overproduktion i sommermånederne.

Sidste år blev forholdene så ekstreme, at både Belgien, Holland og Tyskland oplevede store fald i produktionen af såvel frilands- som væksthusafgrøder.

- Disse klimaforhold kan komme til at påvirke vore fremtidige erhvervsmuligheder i meget stort omfang, konstaterede Mogens Christensen.

Samtidig har frugt- og grøntavlerne haft held til at øge danskernes forbrug af frugt og grønt. Bl.a. gennem projektet »6 om dagen«, som blev startet i 1998/99.

- Danskerne har forstået budskaberne fra 6 om dagen-kampagnen, sagde Mogens Christensen, som henviste til en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Den viser, at danskernes forbrug af frugt og grønt er øget markant i 2001 og 2002. Det daglige indtag er steget fra 279 gram til 379 gram.

Men GASA vil have mere 6 om dagen.

- Kampagnen fortsætter. For der er stadig et stykke vej, før danskerne spiser de 600 gram frugt og grønt om dagen, som Fødevaredirektoratet og Sundhedsstyrelsen anbefaler, sagde frugt- og grøntavlernes formand.

Målet for de kommende tre års indsats er, at danskernes daglige forbrug af frugt og grønt skal stige til 450 gram. I 2004 vil der især blive fokuseret på børn og unge via skolerne, ligesom man vil forsøge at ændre madkulturen omkring fester og fødselsdage, så der serveres mere frugt og grønt og mindre slik, sodavand og kage.

Mogens Christensen slog fast, at der er en stigende bevidsthed i befolkningen om de sunde i at spise sundt og fedtfattigt. Samtidig foretrækker danskerne stadig dansk frugt og grønt.

- Det må og skal give os en optimisme og tro på en fremtid for produktion af dansk frugt og grøntsager. Vi skal være omstillingsparate og klar til at tage fat på de udfordringer, der kommer, lød det fra GASA-formanden.

En af de helt store udfordringer for de danske frugt- og grøntavlere bliver konkurrencen fra de 10 nye EU-lande, som bliver optaget i fællesskabet 1. maj.

For at få et overblik over, hvad de danske avlere kan forvente sig af de nye lande, tog bestyrelsen for GASA Odense Frugt – Grønt sidste år på en studietur til Polen og Tjekkiet, hvor man besøgte salgsorganisationer, væksthusgartnerier, frilandsproducenter og frugtavlere i de to lande.

Turen gik bl.a. til et område i nærheden af Polens hovedstad Warszawa, hvor produktionen af frilandsgrøntsager stadig foregår på mindre familiebrug, som selv står for afsætningen på et marked 10 kilometer fra Warszawa.

- Mange af grønsagerne er stablet ind bag i mindre lastvogne og sælges ud over bagsmækken. Der foregik selvfølgelig også et mere organiseret salg af grøntsager til kæder mv. Men der vil gå en tid, før de får etableret et organiseret afsætningssystem, som også kan håndtere eksport i større stil, sagde Mogens Christensen, da han berettede om turen på generalforsamlingen.

På væksthusområdet var der gang i byggeriet af nye drivhuse på store arealer. Primært til produktion af runde tomater.

- Det ser ud som om, de har ekspertise til dyrkning af tomater, og med den udvidelse der er i gang, kan det ikke udelukkes, at der på sigt kan komme en øget konkurrence på tomater fra Polen, sagde Mogens Christensen.

Polakkerne har også moderne frugtlagre med nye sorteringsfaciliteter og ULO-lagre, som hos GASA Odense. De har også frugtplantager med moderne tætplantning med drypvanding og opbinding efter de samme systemer som i Danmark.

- De færdigpakkede frugter, vi så, havde en god kvalitet. Så også på frugtområdet er der en risiko for øget konkurrence fra Polen, sagde Mogens Christensen.

I Tjekkiet besøgte GASA-folkene primært store frilandsproducenter. Det var gamle kollektiver, som var solgt til private personer eller selskaber. Det største på 1000 hektar producerede gulerødder, løg, blomkål, salat, knoldselleri, porrer og jordbær.

Den næststørste grønsagsproducent i Tjekkiet var i gang med at etablere en helt ny fabrik til forarbejdning af grønsager. Fabrikken var meget stor efter danske forhold og indrettet med alle moderne faciliteter.

- Vi tvivler dog på, at de kan få økonomi i denne produktion. Det vil kræve en stor eksport. Og spørgsmålet er, om markedet og potentialet til et så stort forbrug af disse varer er til stede i denne del af Europa. Men det bliver spændende at følge udviklingen, sagde Mogens Christensen.

På generalforsamlingen valgte den tidligere formand for de fynske frugt- og grøntavlere, Arne Andersen, Lumby, at forlade bestyrelsen, som han var formand for i syv år, indtil han sidste år – til sin egen overraskelse - blev væltet fra posten.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg godt kunne have ønsket mig en anden måde at afslutte min formandsperiode på. Og det er også begrundelsen for, at jeg trækker mig nu.

- Jeg har noteret mig formandens udsagn om, at forskellen mellem os ligger mere i stilen end i politikken. Det trøster en del, da jeg altid har vægtet indhold og politik væsentlig højere end stil, lød det fra Arne Andersen, da han takkede af efter 14 år i bestyrelsen for GASA Odense Frugt - Grønt.

Også selskabets direktør, Vagner Jensen, forlader sin post i år. Det har dog ikke noget med sidste års formandsskifte at gøre. – Det handler udelukkende om dåbsattesten, understreger Vagner Jensen.

I stedet for Arne Andersen blev Peter Skov Johansen, Refsvindinge, valgt ind i bestyrelsen.

Læs også