Nye forbud mod at indføre fugle og fjerkræprodukter fra Sydøstasien

Flere restriktioner for import af fjerkræ.

Som følge af udviklingen af Aviær influenza i Sydøstasien har EU-landene vedtaget flere restriktioner for import af dyr, fødevarer og andre animalske produkter fra en række lande i Sydøstasien.

Restriktionerne indføres for at beskytte såvel mennesker som EU’s fugle- og fjerkræbestand.

Sygdommen kan i sjældne tilfælde smitte mennesker ved tæt kontakt med fjerkræ, hvorimod det aldrig er set, at mennesker er blevet smittet ved at spise fjerkræprodukter som fx kød og æg. Mennesker kan i sjældne tilfælde dø af sygdommen.

EU har tidligere udstedt forbud mod at indføre visse fjerkræprodukter samt prydfugle, men forbuddet udvides nu til at omfatte flere produkter og flere lande.

Med den nye beslutning er det nu forbudt at indføre følgende produkter og dyr til EU:

Fersk kød og kødprodukter af fjerkræ, strudsefugle, opdrættet og vildtlevende fjervildt samt konsumæg fra Thailand.

Fersk kød og kødprodukter af fjerkræ samt konsumæg fra Kina.

Konsumæg fra Sydkorea.

Dertil er der indført restriktioner på import af fjerkræ og foder til hobbybrug.

Læs også