Solstrålehistorier udspiller sig i græsfrømarkerne

(Effektivt Landbrug) Prisstigninger har på to år øget nogle frøavleres bruttoudbytte med op til 2.400 kroner pr. hektar, vurderer avlsleder hos Hunsballe Frø. Avlere af engrapgræs, strandsvingel og timothe har dog oplevet modvind på markederne.

Det går den helt rigtige vej de fleste avlere af græsfrø i disse år. Flere avlere har således kunnet høste mindst et par ekstra tusindekroner pr. hektar i løbet af de seneste par sæsoner.

- For frøhøsten 2003 er vore priser for de fleste arter steget mellem 10 og 30 procent, og året før så vi lignende stigninger for de fleste frøarter, oplyser avlsleder Carsten Jørgensen, Hunsballe Frø A/S, Holstebro, overfor Effektivt Landbrug.

Avlslederen forklarer, at avlere af hvidkløver, alm. rajgræs, rødsvingel, italiensk rajgræs og stivbladet svingel har kunnet notere de største prisstigninger fra 2001 til 2003.

- For græssernes vedkommende betyder de største prisstigninger, at bruttoudbytterne er steget fra 7.600 kr./ha i 2001 til 10.000 kr./ha i 2003. Dette giver en samlet stigning på cirka 2.400 kr./ha i gennemsnit, lyder Carsten Jørgensens regnestykke.

Fra Hunsballe Frø pointerer man, at priserne på stivbladet svingel og rødkløver er steget mest fra 2002 til 2003.

- For vore avlere har det betyder det, at bruttoudbyttet stiger med op til 1.500 kr./ha. for frøhøsten 2003. Priserne på hvidkløver og italiensk rajgræs er steget med 15 procent, hvilket betyder 1.100 kr./ha højere bruttoudbytte/ha til avlerne, forklarer Carsten Jørgensen.

Ifølge avlslederen er almindelig rajgræs, rødsvingel og engsvingel steget med 10-12 procent, hvilket øger frøavlernes afkast med cirka 750 kr./ha.

- Prisen på engrapgræs er samtidig steget 3 procent fra 2002 til 2003. Men det hører med, at avlerne fra 2001 til 2002 oplevede et prisfald på 19 procent, siger Carsten Jørgensen, som samtidig hæfter sig ved, at prisen på hundegræs er steget et par procent, selv om markedet aktuelt er under pres.

Han slutter sin markedsvurdering af med at konstatere, at produktionen af strandsvingel det seneste år har været større end forbruget i EU, med faldende priser til følge.

- Men nu ser det ud til, at priserne er ved at stabilisere sig. Kun på timothe har vore avlere oplevet et prisfald, dog kun et meget beskedent fald på 1 procent, lyder det fra Hunsballe Frøs avlsleder.

Læs også