Vildtvenlig skovdrift

- Vildtets trivsel og jagten har altid været væsentlige aspekter i skovdriften på såvel store som små ejendomme, forklarer skovfoged Jens Venø Kjellerup.

Han tilføjer, at det forhold bliver yderligere forstærket i disse år, hvor de traditionelle produkter fra skoven i form af råtræ, juletræer og pyntegrønt ikke bidrager med de store indtægter.

Arrangementet 17. januar foregår i skovene omkring Christiansfeld. Først gennemgås en større skovrejsning på agerjord og eksempler på vildtvenlige hensyn i anlægget bliver diskuteret. Herefter køres i private biler til Brødremenighedens skov, hvor vi ser på forskellige muligheder for vildtpleje i eksisterende skove.

Under hele arrangementet bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål om konkrete problemstillinger, som deltagerne har oplevet i deres egne skove. Praktiske eksempler på udtynding i skovbryn, etablering af vildt-agre og lignende målrettede plejetiltag mod vildtet bliver gennemgået under skovvandringen.

Deltagelse i arrangementet er gratis. Men tilmelding er påkrævet af hensyn til forplejningen, der består af øl/sodavand og sandwich. Og det kan ske hos Skovdyrkerforeningen Syd senest 15. januar.

Mødestedet og udgangspunktet for arrangementet parkeringspladsen ved »Bulladen« (ved den gamle Præstegård). Der skiltes fra omfartsvejen mellem motorvejsafkørselen og rundkørslen i Christiansfeld.

Læs også