Danish Crown fik seks påbud om rengøringen

(Effektivt Landbrug) De fire virksomheder, hvor der er indberettet påbud/forbud vedrørende rengøringen, er følgende:

Danish Crown har gennemgået det materiale, der ligger til grund for Fødevaredirektoratets foreløbige rapport, som blev udsendt og kommenteret i fredags, efter at direktoratet den 8. januar gennemførte en uanmeldt kontrol på 17 slagtesteder.

Af den foreløbige rapport fremgik det, at der var givet 44 påbud og 45 indskærpelser.

Danish Crown har nu fået forelagt indberetningerne til direktoratet, og ifølge slagteriselskabet er der trods de foreløbige udmeldinger kun givet 9 påbud og 30 indskærpelser.

Danish Crown har ingen forklaring på forskellen mellem Fødevaredirektoratets offentliggørelse af 44 påbud og 45 indskærpelser fredag, og de foretagne indberetninger til direktoratet, men selskabet meddeler at det i samarbejde med Fødevaredirektoratet og Danske Slagterier vil søge forskellene afklaret hurtigst muligt.

Indtil denne afklaring foreligger, har Danish Crown kun følgende korte kommentarer til de udstedte påbud:

- Der er indberettet i alt seks påbud/forbud vedrørende rengøring på fire virksomheder. Hertil kommer tre påbud vedrørende procedurebeskrivelser, der tidligere er godkendt af myndighederne.

Endvidere er der indberettet 30 såkaldte indskærpelser, fordelt på 10 slagtesteder. Af disse er fem alene relateret til ovennævnte procedurebeskrivelser.

På fem slagterier er der ifølge indberetningerne hverken udstedt indskærpelser eller påbud.

Danish Crown anslår, at der på de 16 slagterier dagligt rengøres ca. 30 hektar produktionslokaler med skillerum, maskiner, udstyr og installationer. Det er ikke realistisk, at der ikke kan findes fejl ved en så intensiv og omfattende kontrol, som er foretaget torsdag morgen.

1 påbud vedrørende transportbånd i tarmhus

2 påbud vedrørende svigt i rengøring i opskæring og på slagtegang m.v. Der er endvidere varslet et bødeforlæg for det ene af disse påbud.

2 påbud vedrørende henholdsvis kødrester i bakker, og rengøring i opskæring.

1 påbud vedrørende rengøring af mekaniske knive.

Danish Crown beklager de konstaterede svigt i rengøringen, og korrigerende tiltag er ifølge selskabet allerede iværksat. Alle rengøringspåbud er efterkommet.

Læs også