Nye dæktyper på vognen sparer brændstof

(Effektivt Landbrug) Så er det dokumenteret fra jordbrugsforskerne på Forskningscenter Bygholm: De nye radialdæk til transportvogne i landbruget giver en reel brændstofbesparelse.

Brændstofbesparende landbrugsdæk er ikke blot en salgsfremmende påstand fra dækbranchen.

Ifølge en testrapport dokumenterer forskere nu også, at man ved at montere bestemte dæktyper på sin gyllevogn kan opnå brændstofbesparelser 10 til 16 procent. Det viser undersøgelser hos Danmarks JordbrugsForsknings Afdeling for Jordbrugsteknik.

Testrapporten med titlen »Sammenlignende test vedr. energiforbruget ved forskellig dækmontering på gylle- og entreprenør/landbrugsvogn« er resultatet af de afprøvninger af dækfabrikaterne Alliance, Michelin og Nokian, som henholdsvis Nordisk Dæk Import A/S og Michelin Danmark Gummi Compagni A/S har rekvireret hos Bygholm-forskerne.

Afprøvninger omfatter således anerkendte testprocedurer som nationale og internationale forskningsinstitutioner anvender.

Testen blev gennemført med en 20 ton landbrugsvogn og en 20.000 liter gyllevogn ved henholdsvis vejkørsel med 30 og 40 kilometer i timen samt ved markkørsel i stub og i pløjet jord. I marken var hastigheden 10 kilometer i timen.

Såvel for landbrugsvognen som gyllevognen blev de nye såkaldte »flotationdæk« i radial- og diagonalkonstruktion testet op mod et almindeligt diagonaldæk, nemlig Alliance TL dæk.

For at måle brændstofforbruget anvendtes en Fendt 930 Vario traktor med indbygget brændstofmåler, hvor måleren forud var kalibreret på Forskningscenter Bygholms laboratorium.

Testresultaterne udtrykker dermed de nye dæktypers relative brændstofbesparelse i forhold til de nævnte referencedæk.

Ved kørsel med gyllevognen, som med fyldt tank viste en belastning på bogien på 26,580 ton, viste de tre dæk, Michelin CargoXbib TL og to størrelser af Nokian ELS TL besparelser i størrelsesordenen 10-13 procent ved markkørsel og 14-16 procent ved vejkørsel.

For landbrugsvognens vedkommende med en bogiebelastning på 16,020 ton vistes en lidt mindre brændstofbesparelse i forhold til referencedækket. Her blev Alliance 380 TL, Michelin CargoXbib TL og Nokian ELS TL testet mod et referencedæk. Og her måtte det noteres, at Alliance 380 TL dækket kun viste begrænset brændstofbesparelse, mens Michelin- og Nokian dækkene viste besparelser på syv procent ved vejkørsel og 12 procent ved markkørsel.

Også nedsynkningen i pløjejord blev registreret. Imidlertid findes der ikke nogen internationalt anerkendt metode til at analysere resultaterne af disse målinger, hvorfor der kun angives almindelige gennemsnit for nedsynkning i testrapporten.

Ved kørsel med gyllevognen vistes en to centimeter mindre nedsynkningsdybde for CargoXbib TL og Nokian ELS TL, mens det mindste Nokian ELS TL og referencedækket Alliance 328 TL havde samme nedsynkningsdybde på cirka otte centimeter.

Nordisk Dæk Import, der i sin tid tog initiativet til at få testet de nye dæktypers indflydelse på brændstofforbruget anerkendes af konkurrenten Michelin for initiativet.

- Desværre tog de øvrige dækimportører ikke mod indbydelsen til at være med i testen af de nye dæktyper, lyder det ærgerligt fra Nordisk Dæk Import.

Læs også