Fosfor og gyllelugt i fokus i regeringens Vandmiljøplan III

Regeringen vil sætte fokus på fosfor og præsentere en gyllehandlingsplan som de vigtigste elementer i den kommende Vandmiljøplan III. Derudover vil regeringen arbejde for en mere forenklet og omkostningseffektiv regulering af landbrugets kvælstofudledning, videreudvikling af den regionale beskyttelse og målrette forskningen mod at afhjælpe landbrugets påvirkning af vandmiljø, natur og naboer.

Det fastslår fødevareminister Mariann Fischer Boel og miljøminister Hans Christian Schmidt i forbindelse med præsentationen af det faglige grundlag for den nye vandmiljøplan.

Danmark lever op til kravene i nitratdirektivet. Derimod har der aldrig i Danmark været gennemført en større, sammenhængende indsats for begrænsning af udledingen af fosfor. Behovet for en sådan indsats bekræftes af grundige analyser. På den baggrund fremhæver Mariann Fischer Boel fosfor, som den helt store udfordring for vandmiljøarbejdet:

- Landbrugets udledning af fosfor er for høj. Vi har et klart mål om at begrænse fosforudledningen, og vi ønsker i højere grad at prioritere brugen af omkostningseffektive virkemidler.

Parallelt med det forberedende arbejde med VMP III har regeringen, Landsforeningen af Gylleramte samt Dansk Landbrug drøftet muligheder for at minimere lugtproblemerne fra husdyrbrug.

- Lugt fra landbruget er et stigende problem. Regeringen vil hjælpe de familier, som er stærkt generet i deres hverdag. Der skal være plads til både landbrug og borgere. Derfor vil vi præsentere en gyllehandlingsplan, som skal nedbringe lugtgenerne fra husdyrproduktionen, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Der er gennemført et grundigt forarbejde i tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra ministerierne, de kommunale organisationer, landbrugserhvervet og de grønne organisationer. Forarbejdet drøftes på en konference på Christiansborg, torsdag. Grupperne har ikke haft til opgave at levere en fælles indstilling, men alene at etablere et fagligt grundlag for det videre arbejde.

Læs også