4,6 mia. udbetalt i hektarstøtte

4,6 mia. udbetalt i hektarstøtte

Direktoratet for FødevareErhverv har udbetalt 4,6 mia. kr. i hektarstøtte til 46.000 landmænd.

Udbetaling af hektarstøtte for høsten 2003 skal finde sted i tiden fra 24. november 2003 til den 31. januar 2004, dog senest den 31. marts 2004, hvis ansøgningen omfatter afgrøder til non-food.

De sidste udbetalinger vil finde sted i takt med at behandlingen af ansøgningerne færdiggøres.

Der udbetales årligt omkring 5 mia. kr. i hektarstøtte her i landet.

Landmænd kan søge hektarstøtte til marker med korn, oliefrø, bælgsæd, oliehør, spindhør, hamp og til arealer, der tages ud af produktionen og braklægges eller dyrkes med afgrøder til non-food anvendelse.

Støtten udgør 2.378 kr. pr. ha i 2003. For marker med bælgsæd er støtten dog på 2.736 kr. pr. ha. Det samlede areal, der kan opnå fuld støtte i Danmark (basisarealet), er på 2.018.600 ha. Søges der om støtte til et større samlet areal nedsættes støtten pr. hektar.

Læs også